Storylab

Skapa berättelser på ett roligt, enkelt och samarbetsinriktat sätt

Storylab

För att stärka studenters möjligheter att kommunicera och uttrycka sig har vi utvecklat ett produktionsverktyg för att skapa berättelser med multimodala texter. StoryLab ger tillgång till miljontals öppna resurser. Med hjälp av detta verktyg kan elever arbeta med text, figurer, ljud, bild och video för att skapa sin egen berättelse.