Mylab

Det bästa verktyget för formativ bedömning och organisering av lärande

Mylab logo

Mylab är Learnlabs verktyg för formativ bedömning, som ger möjlighet att organisera uppgifter och bedömningar av uppgifter för grupper av elever. Verktyget möjliggör också kommunikation mellan lärare och elever, både på individuell och gruppnivå.

Mylab har en intuitiv gränssnitt som är lätt att använda och instrumentpanelen visar all kommunikation mellan lärare och elever.