Idealab

Utforska, visualisera och dela idéer

Idealab logo
I Idealab kan elever utforska idéer och visualisera förståelsen av begrepp. Kreativiteten och kommunikationsförmågan utmanas när en grupp eller enskild person sätter ihop ord, begrepp och bilder i hierarkier eller nätverk för att se samband och skapa en grund för djupinlärning. Visualiseringarna är dynamiska och kan delas i Learnlab-universumet eller exporteras till andra format för delning på externa plattformar.