Vill du lära dig tillsammans med dina studenter?

Dela detta inlägg

Några tankar och tips från Pål Berglund, lärare i 7:e klass och innehållsskapare på LearnLab.

Att vara lärare är i sanning att vara den som lär sig", sa Kierkegaard för 150 år sedan. Det fanns kloka människor även då. Att vara lärare innebär inte att man måste veta allt. Dessutom sker lärandet inne i huvudet på eleverna.

Eleverna behöver uppgifter där de kan bearbeta sin förståelse tillsammans med andra. Det gör att de kan inhämta och använda kunskap för att lösa problem i bekanta och obekanta sammanhang och situationer. Det kräver både förståelse, reflektion och träning i kritiskt tänkande. Lärare som söker efter dessa sammanhang och situationer genom problemsökande nyfikenhet tillsammans med eleverna, utan att alltid själva veta svaret, är en lärande lärare.

"Varför ska människor från Sudan bry sig om fiskarna i havet?", frågar en av studenterna som sällan yttrar sig. Frågan ställs efter att studenterna har fått frågan: "Tror du att överfiske kan leda till att dina behov inte täcks i framtiden?" i en laboration om hållbar utveckling. I LearnLab får de "tysta" också möjlighet att öva sig i kritiskt tänkande och kan jämföra sina svar med vad andra tycker och tänker. De blir aktiva producenter i sin egen inlärningsprocess och får andra att tänka på nya och okända sammanhang och situationer.

Efter att ha använt LearnLab är min erfarenhet att klassrumsdiskussionerna ofta går mer på djupet i ämnet än tidigare, och jag lär mig också mer av studenterna. Ofta ställer eleverna frågor som jag inte vet svaret på, och det är spännande! Det gör mig mer nyfiken som lärare.

Naturligtvis bestämmer ni själva, men här är mitt råd till alla som använder eller planerar att använda LearnLab:

1. Aktivt deltagande skapar nyfikenhet och motivation. För att underlätta detta kan du låta eleverna arbeta i par eller grupper med tre elever per enhet. Det gör att varje elev kan vara mer aktiv och få mer inflytande i sin inlärningsprocess, samtidigt som det ger en känsla av trygghet för de mer blyga eleverna.

2. Lyssna på studenterna och ställ följdfrågor som du inte har planerat för i förväg.

3. Koppla en eller flera laborationer till ett tema som ni arbetar med. Kör laborationen tills energinivån i klassrummet sjunker, helst inte mer än 45 minuter åt gången. Fortsätt hellre med laborationen vid ett annat tillfälle, för att undvika stress och ge tid att tänka efter.

Pål Berglund, 7th-klasslärare, oktober 2019

Mer att utforska
Try the newest Learnlab step

Prova det senaste steget i Learnlab

Med matchningssteget kan eleverna upptäcka relationer mellan begrepp på ett roligt och engagerande sätt. Match är ett spelbaserat steg där eleverna kan samarbeta