Föreningen för djupinlärning

Vill din kommun vara en del av ett samarbete med LearnLab, där vi tillsammans arbetar för att utveckla pedagogik, teknik och skolledning? LearnLab har under flera år lett innovationsnätverket Deep Learning Society (DLS).

Huvudsyftet med DLS är att utforska och utveckla aktuella och framtidsinriktade pedagogiska undervisningsmetoder, nya ledarskapskompetenser och distriktsledarskap samt konkreta sätt att modellera djupgående lärande och livskunskap.

Som deltagare i Deep Learning Society får du:

Innovation, vägledning, exempel och utbyte mellan kommuner inom följande områden:

People climbing a ladder

Professionell utveckling på alla nivåer

Målet med (DLS) är att stimulera undervisning som går längre för att betona kreativitet, öppna frågor, tid att tänka och aktiva studenter, kort sagt: uppnå djupare lärande genom kollektiv innovation. Vår pedagogiska utgångspunkt är progressiv pedagogik, där vi fortsätter med det bästa från John Deweys och Erling Lars Dales filosofi, samtidigt som vi införlivar riktlinjerna i LK20.

Lärandet sker genom handling, där eleverna tillsammans utforskar och reflekterar över relevanta begrepp. Genom att ställa frågor som leder eleverna till kollektiv reflektion och produktion hjälper läraren eleverna att upptäcka den djupare innebörden av begrepp. Denna inlärningsprincip gäller även för kommunala ledare, skolledare och lärare.

Läraren ställer frågor utifrån elevernas intresse och engagemangskompetens och sätter frågorna i ett sammanhang via djup kunskap om ämnet och läroplanen. Framtidsinriktad undervisning kan inte planeras i detalj i förväg, utan kopplas till läroplanen genom en process tillsammans med elever och kollegor. Läraren använder de resurser som finns i elevgruppen.

DLS arbetar för att flytta fokus från summativa prov till formativ bedömning, där eleverna äger bedömningsprocessen genom arbete med autentiska uppgifter. LearnLabs digitala verktyg utgör grunden för att utveckla en bedömningspraxis där prov och nationella prov blir mindre viktiga, eftersom elever och lärare dokumenterar kompetens som en del av själva lärandeprocessen.

Få erbjudande
Deep learning society logo

Flera kommuner deltar redan

DLS är ett nätverk bestående av studenter, lärare, skolledare och forskare, som tillsammans med Learnlab utformar framtidens lärande. Kollektiv innovation i praktiken!

Traditionella konferenser med föreläsningar har visat sig ha ett litet värde utöver det sociala. Många utvecklingsinriktade ledare och lärare påpekar också att det är både tröttsamt och ensamt att delta i traditionella konferenser när de genomförs digitalt.

Learnlab vill göra skillnad genom att ge alla möjlighet att använda digital teknik på ett sätt som främjar lärande. Learnlab kombinerar de bästa idéerna från den progressiva pedagogiken med en inlärningsfrämjande användning av digital teknik. Vi använder därför det interaktiva verktyget Colab, som ger möjlighet för aktiva deltagare att koppla reflektioner till erfarenheter, dela med sig till varandra och gemensamt utveckla förslag, idéer och inspel.

Samarbete med internationella forskare

Inom DLS strävar vi efter att lära oss av specifika åtgärder och metoder som används i några av världens bästa utbildningssystem.

LearnLab är tillsammans med professor Andy Hargreaves initiativtagare till Atlantic Rim Collaboratory (ARC), där 10 utbildningssystem gemensamt utforskar möjligheterna att utveckla en utbildningspolicy som är mer i linje med det breda utbildningsmandat som skolan faktiskt har.

ARC är en global utbildningsrörelse som främjar rättvisa, bred kompetens, inkludering, välbefinnande, demokrati, hållbarhet och mänskliga rättigheter i professionellt drivna system av hög kvalitet.

Forskare som under perioden 2020-2022 ger råd, presenterar sin forskning och deltar i diskussioner i DLS-nätverket är:

Rolf Kristian Baltzersen
Föreläsare (PhD) - Institutionen för lärarutbildning, Høgskolen i Østfold.

Michael Fullan
Global Leadership Director, New Pedagogies for Deep Learning. Professor emeritus - University of Toronto.

Andy Hargreaves
Direktör vid CHENINE (Change, Engagement and Innovation in Education - The University of Ottawa). Professor Lynch School of Education and Human Development, Boston College.

Egil Hartberg
Projektledare, Centrum för livslångt lärande, Högskolan Innlandet.

Viviane Robinson
Professor vid fakulteten för utbildning och socialt arbete vid University of Auckland, Nya Zeeland, och akademisk chef för universitetets Centre for Educational Leadership.

Pål Roland
Föreläsare (PhD) - Nationellt centrum för lärandemiljö och beteendeforskning vid Universitetet i Stavanger.

Kim Schildkamp
Docent vid fakulteten för beteende-, lednings- och samhällsvetenskap vid Twente universitet. Nuvarande ordförande för ICSEI (International Congress on School Effectiveness and Improvement)

Dennis Shirley
Professor i pedagogik - Lynch School of Education, Boston College.

Louise Stoll
Professor i professionellt lärande, University College - London's Institute of Education.

Rolf Kristian Baltzersen
Föreläsare (PhD) - Institutionen för lärarutbildning, Høgskolen i Østfold.

Michael Fullan
Global Leadership Director, New Pedagogies for Deep Learning. Professor emeritus - University of Toronto.

Andy Hargreaves
Direktör vid CHENINE (Change, Engagement and Innovation in Education - The University of Ottawa). Professor Lynch School of Education and Human Development, Boston College.

 

Egil Hartberg
Projektledare, Centrum för livslångt lärande, Högskolan Innlandet.

Viviane Robinson
Professor vid fakulteten för utbildning och socialt arbete vid University of Auckland, Nya Zeeland, och akademisk chef för universitetets Centre for Educational Leadership.

Pål Roland
Föreläsare (PhD) - Nationellt centrum för lärandemiljö och beteendeforskning vid Universitetet i Stavanger.

Kim Schildkamp
Docent vid fakulteten för beteende-, lednings- och samhällsvetenskap vid Twente universitet. Nuvarande ordförande för ICSEI (International Congress on School Effectiveness and Improvement)

 

Dennis Shirley
Professor i pedagogik - Lynch School of Education, Boston College.

Louise Stoll
Professor i professionellt lärande, University College - London's Institute of Education.