Colab

Kollektivt lärande och reflektioner

colab logo

Vi ger deltagarna möjlighet att utvidga sin förståelse för begrepp, skaffa ny kunskap och bygga på dessa nya kompetenser på befintlig kunskap genom ett brett urval av interaktiva steg. Designa lärandesessioner som möjliggör för eleverna att bygga på varandras förslag och insatser. Bygg på gruppens arbete genom kontinuerlig utvärdering som grund för att producera något bättre tillsammans. Med Colab använder du gruppen för att förändra gruppen!

Innehåll

Skapa engagerande innehåll för din publik.

Flervalsfrågor

Med visuell representation av svar från publiken.

Ordmoln

Ta reda på hur din publik ser ut i realtid.

Öppen fråga

Samla och dela med dig av tankar och reflektioner.

Video

Variera och engagera med video.

Bildmoln

Skapa ett bildmoln i realtid med din publik.

Rubriker

Kategorisera och sortera gruppens idéer.

Undersökning

Få en känsla för gruppen med full kontroll över både frågor och alternativ.

Frågesport

Testa din grupp med full kontroll över både frågor och alternativ.

Ranking

Förbättra din publiks förståelse genom att rangordna och sortera begrepp.

Tändsticka

Utforska sambandet mellan olika begrepp.

AR

Engagera din publik med Augmented Reality.