Opptak av tidligere kurs i Learnlab!

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan bruke Learnlab med dine elever og for å skape engasjerende læringsopplevelser? Bli med på gratis kurs! 

Hvordan få elevene mer engasjert i din undervisning?

I dette kurset vil du lære hvordan du kan bruke Learnlab i undervisningen for å engasjere elevene og senke terskelen for deltagelse i alle elevgrupper. Ved bruk av Learnlab kan du få frem elevstemmen – også hos elever som kan ha utfordringer med å bidra.

Du får en innføring i hvordan du kan bruke blant annet ordsky og åpne oppgaver som grunnlag for kollektiv utforskning av faglige begreper. Kurset vil være en kombinasjon av innføring i bruk og at du selv får prøve deg på å lage undervisningsopplegg i Learnlab.

Påmelding:

Hvordan tilpasse opplæring slik at elevene dine får flere muligheter til å vise sin kompetanse?

I dette kurset vil du lære ulike metoder og verktøy i Learnlab som gjør det enkelt for elevene å vise sin kompetanse gjennom å lage video, tankekart, podkast, sammensatte tekster, med mer.

Her vil du lære hvordan du kan jobbe med elevaktive produksjonsverktøy som kan inngå i vurdering. Kurset vil være en kombinasjon av innføring i bruk og at du selv får prøve deg på å lage undervisningsopplegg i Learnlab.

Påmelding:

Nye datoer for kurs kommer i uke 9

 

Gratis inspirasjonskveld i Learnlabs lokaler:

Hvordan kan vi dra nytte av kunstig intelligens i undervisningen?

Bli med på en sosial inspirasjonskveld i våre lokaler i Kristian IVs gate 13 i Oslo!

Dagen vil ledes av Learnlabs produktsjef, Erlend Kobro, som vil dele sine erfaringer rundt kunstig intelligens og fremtidens læring.

Som et resultat av teknologiske fremskritt i galopperende fart, presenterer kunstig intelligens (AI) nye utfordringer for skolen.  Denne kvelden vil du få et innblikk i mulighetene som AI gir deg som lærer, og hvordan dette kan benyttes i undervisningen. Programmet vil starte med en introduksjon til spennende AI-tjenester, praktiske eksempler og en workshop med øvelser der du vil få veiledning i bruk av ulike AI-verktøy som kan være relevante å bruke i skolehverdagen. Vi ser på Learnlabs egne verktøy, hvordan vi i dag bruker kunstig intelligens og diskuterer hva fremtidens Learnlab vil kunne tilby.  

Påmelding:

Se opptak av våre kurs

Her finner du opptak av tidligere kurs. 

Dette er et opptak av digitalt kurs fra 08.02.2023. I dette kurset vil du lære hvordan du kan bruke Learnlab i undervisningen for å engasjere elevene og senke terskelen for deltagelse i alle elevgrupper. Ved bruk av Learnlab kan du få frem elevstemmen – også hos elever som kan ha utfordringer med å bidra. Du får en innføring i hvordan du kan bruke blant annet ordsky og åpne oppgaver som grunnlag for kollektiv utforskning av faglige begreper. Kurset vil være en kombinasjon av innføring i bruk og at du selv får prøve deg på å lage undervisningsopplegg i Learnlab.

På kurset lærer du å lage og presentere egne Colabs med digitale interaksjoner. Kurset inneholder en guidet tur i biblioteket. Du lærer å søke i biblioteket etter relevante undervisningsopplegg og andre digitale ressurser, kopiere disse til egen bruker, og redigere dem slik at de er tilpasset lokale forhold.

Link til andre opptak:

I kurset lærer du å bruke Storylab og Idealab med elevene dine. Du vil lære om hvordan du kan benytte multimodale historier og tankekart i undervisningen, samt hvordan du kan finne Storylabs og Idealabs i biblioteket.

Link til andre opptak:

Opptak fra 17.08.2022

I kurset lærer du å bruke Storylab og Idealab med elevene dine. Du vil lære om hvordan du kan benytte multimodale historier og tankekart i undervisningen, samt hvordan du kan finne Storylabs og Idealabs i biblioteket.

 

Her lærer du å benytte Mylab til å gi elevene oppgaver, følge dem opp, samt gjennomføre formativ vurdering. På kurset lærer du også om hvordan elevenes egenvurdering kan gjennomføres i Mylab. Det er en fordel om deltagerne på dette kurset har deltatt på de andre to kursene, eller kjenner Colab, Storylab og Idealab fra før.

 

Link til andre opptak: 

Opptak fra 05.09.2022

Opptak fra 20.01.2022