Colab

Samarbeidslæring og kollektive refleksjoner

colab logo

Colab benytter en rekke funksjoner for å legge til rette for interaksjon og deltakerinvolvering. Ved å involvere deltagerne skapes det muligheter for å utvide begrepsforståelsen, tilegne seg ny kunnskap og bygge denne nye kunnskapen på ting man allerede kan. Læringsøktene man designer i Colab kan lages slik at de lærende bygger videre på hverandres forslag og innspill, noe som innebærer at de kontinuerlig vurderer eget og andres arbeid som grunnlag for å produsere noe bedre sammen. Med Colab bruker du gruppen til å endre gruppen.

Innhold

Skap engasjerende innhold for publikumet ditt.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar med visuell representasjon av svarene fra publikum.

Ordsky

Lag en ordsky sammen med publikum i sanntid.

Åpen oppgave

Samle inn og del tanker og refleksjoner.

Video

Varier og engasjer med video.

Bildesky

Lag en bildesky i sanntid med publikumet ditt

Rubrics

Kategoriser og sorter gruppens ideer.

Spørreundersøkelse

Få innsikt i gruppens tanker med full kontroll over både spørsmål og alternativer.

Quiz

Test gruppen med full kontroll over både spørsmål og alternativer.

Rangering

Øk publikumets forståelse ved å rangere og sortere begreper.

Sett sammen

Utforsk sammenhengen mellom begreper.

AR

Engasjer publikum med Augmented Reality.