Rekom

Kartlegging og utvikling av inkluderende fellesskap i barnehagen.

Et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret (UiS) og LearnLab 

Regional ordning for kompetanseutvikling er ment å støtte implementeringen av forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og å styrke profesjonsfellesskapet og videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon.

Hensikten med dette verktøyet er både kartlegging og utvikling av inkluderende felleskap. For å unngå at kartleggingen blir en øvelse i å fylle ut et spørreskjema, der resultatet ofte blir at man vil ha mer kompetanse på det man er god på fra før, har dette verktøyet valgt en annen strategi:

STEG 1: Undersøke

Utvikle felles begrepsforståelse og sammen sette ord på kompetansebehovet.

STEG 2: Kartlegge

Kartlegge kompetansebehovet som del av kollektiv læring.

STEG 3: Videreutvikle

Utvikle organisasjonen basert på identifiserte behov

Praktisk gjennomføring av kartleggingen

Klikk her for å gå til de digitale læringsressursene

I steg 1 setter vi ord på kompetansebehovet. Dette bør gjennomføres i god tid for oppstart av kartleggingen (ca 2 uker).

I steg 2 foregår selve undersøkelsen. Fasilitator logger på med e-mailen de brukte for å registrere bruker på learnlab.net. Deltakere går til learnlab.net på egen enhet og skriver inn tallet som kommer opp på fasilitators skjerm.

Kommunen må sende over en oversikt over hvilke enheter og avdelinger, samt e-mailadressene til fasilitatorer som skal gjennomføre undersøkelsen. Dette organisasjonshierarkiet oversendes til support@learnlab.net senest en uke før kartleggingen skal starte. Ikke start kartleggingen før dere har mottatt bekreftelse på at organisasjonshierarkiet er lagt inn.

NB: Etter endt gjennomføring kan fasilitator hente ut rapport med data fra sin deltakergruppe. Kommuneadministrasjonen får tilgang til aggregerte resultater på kommune og barnehagenivå.

Alle fasilitatorer opprette en bruker i forkant av gjennomføringen av kartleggingsressurs 1 og 2. Deltakere må også ha en learnlabbruker for å få lov til å gjennomføre undersøkelsen, med mindre organisasjonen man jobber for er tilkoblet Learnlab via FEIDE. 

Se brukerveiledning for hvordan du kan opprette bruker

Kartleggingen består av to ressurser: 

Lenke til kartleggingsressurs for steg 1

Lenke til kartleggingsressurs for steg 2

Fasilitator kan også søke etter ressursene i biblioteket på learnlab.net. Se egen veiledning NB! Du må være logget på learnlab.net før du klikker på lenkene.

Når du trykker “start økt” for kartleggingsressurs for steg 2 og deltakerne logger seg inn med presentasjons-koden, blir de bedt om å fylle ut et skjema hvor de bekrefter hvilke organisasjon de tilhører.

Etter gjennomføring kan aggregerte data på organisasjons- og enhets nivå bestilles fra Læringsmiljøsenteret (UiS).

I noen tilfeller ønsker man rapport fra ulike underninvå, eksempelvis på avdelingsnivå. Da henter fasilitator ut rapport fra Colab etter økten er avsluttet: Se brukerveiledning for uthenting av rapporter i Colab

Rapporten beskriver kompetansebehovet med forslag til oppfølgingsarbeid.

Ønsker du brukerveiledning?

Her finner du forklaring steg-for-steg om hvordan du lager deg en bruker og hvordan du søker i LearnLab-biblioteket:

Finner du ikke svar på det du leter etter?

Du kan se vår support-side for ofte stilte spørsmål. 

Du kan også kontakte oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side