Praktiske verktøy for arbeid med ny rammeplan for SFO!

Share This Post

LearnLab bidrar med lederutviklingsverktøy og ny bok som slippes 24.

Ny bok og digitale ressurser i anledning ny rammeplan

Fra 1. august er norske skolefritidsordninger for første gang underlagt en nasjonal plan Rammeplan for SFO 2021. Boken Rammeplan for SFO – hvordan kan vi sammen realisere planen – er skrevet av LearnLabs Frantz T. Gregersen og SFOnetts Terje Wiik og utgis i Fagbokforlagets Pedlex-serie. Boken er en gjennomgående analyse av hele rammeplanen fra første til siste setning: kapittel for kapittel, avsnitt for avsnitt. Hvert kapittel er rikt illustrert med praksiseksempler og refleksjonsoppgaver. I tillegg har LearnLab, i samarbeid med SFOnett, laget en gratis, digital modulbasert kompetansepakke som alle SFO-ansatte kan logge seg inn på og bruke som utviklingsstøtte i tråd med rammeplanen.

En etterlengtet og forpliktende plan

Etter over 30 års virke i norsk skole får SFO og deres 15.000 ansatte og over 150.000 barn endelig en nasjonal plan som er egnet til å heve standarden og kvaliteten i norske skolefritidsordninger. Planen er utformet i seks kapitler og inneholder en rekke hjelpeverb i form av skal, kan og bør. Disse forpliktelsesnivåene definerer en rekke prioriterte idealer for SFO, som representerer et etterlengtet ansiktsløft for dette viktige tannhjulet i det norske skolesystemet.

Innholdet i SFO

Rammeplan for SFO er ikke et uttrykk for noen form for skolifisering av denne viktige delen av mange barns fritid fra 1. – 4. klasse. Tvert imot understreker rammeplanen betydningen av barns fritid i form av egeninitiert lek, kultur og fritidsaktiviteter. FN har i lengre tid uttrykt bekymring for at vestlige lands barns fritid er under sterkt og økende press. Rammeplanen tar dette på stort alvor og henvender seg til skoleeiere, rektorer, SFO-ledere og SFO-ansatte i en form som er forpliktende samtidig som den understreker et stort lokalt handlingsrom. Handlingsrommet er rammet inn av en bevissthet om at SFO må skjele både til Rammeplan for barnehagen (2017) og LK20 men uten at disse to tilstøtende planene blir noen form for tvangstrøye for SFO. Planen bærer preg av et svært positivt barnesyn og et rikt pedagogisk fundament som oppfordrer til et bredt og inkluderende aktivitetstilbud, men også stor respekt for barnas egentid, valgfrihet og indremotivert lek – og ikke minst retten til å slappe av i SFO-tiden.

Ikke-profesjonen som trenger profesjonsfellesskap

SFO-ansatte i form av barneveiledere, pedagoger og ledere er formelt sett ikke en profesjon. Likevel peker store deler av rammeplanen på et behov for at SFO må utvikle seg til å bli en lærende organisasjon for å være i kontinuerlig utvikling. Det krever at ansatte og ledere i alle landets skolefritidsordninger jobber mot samme mål og trekker i samme retning. SFO må dermed utvikle et egentlig profesjonsfellesskap for å realisere planens intensjoner og føringer. Rammeplanen er et offentlig styringsdokument i forskrifts form, så det ligger makt bak hver setning. Dette vil for mange kommuner føre med seg nye, sunne og forpliktende oppgaver på vegne av SFO.

LearnLab støtter profesjonsutviklingen i SFO

LearnLab er glad for å kunne bidra til denne viktige delen av det norske skolesystemet, og ser frem til samarbeid med alle SFO-er i det ganske land som måtte ha bruk for vår kompetanse i sitt organisasjonsutviklingsarbeid. Vi ser også frem til det fortsatte samarbeidet med Terje Wiik i SFOnett.

Foto fra Fagbokforlaget
More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv