Nye labs om grunnlovsdagen 17.mai

Share This Post

På søndag er det 17.mai. LearnLab presenterer labs som du kan bruke sammen med elevene dine for å reflektere over grunnlovsdagen.

Ved å reflektere rundt den norske grunnlovsdagen forsøker labene å gi elevene et grunnlag som gjør det enklere for dem å oppdage sammenhenger mellom historiske hendelser og flere av dagens dilemmaer, både i vårt samfunn og det internasjonale samfunnet.  Selv om labene inneholder noen tverrfaglige emner, er det å øke forståelsen for det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap som er det sentrale. Laben forsøker å aktivisere elevene på en varierende måte ved å benytte diskusjon, video, matching og informasjonssteg. En forståelse av grunnloven og hva slike lover er og betyr, er sentrale i labene, tilpasset de ulike aldersstegene.

Benytt gjerne laben i forbindelse med 17. mai eller annet arbeid som handler om lover og regler eller konflikter.

Navn på labs:

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du har lisens på LearnLab får du også tilgang til Feide-pålogging for elever og lærere. Læremiddelet er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon, både på gruppe- og individnivå.

Vurderingen inneholder informasjon om elevenes aktivitet i økta, samt kvaliteten på elevenes produksjon. Dette gir deg som lærer muligheten til å samle formative vurderingsspor, både i forhold til elevene, men også i hvilken grad en undervisnings-økt fungerte etter hensikten.

Mer om LearnLabs digitale ressurser

LearnLab har over 250 digitale ressurser for 1.-10.trinn. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dypere læring gjennom kollektiv deltagelse for elevene, samarbeid og fokus på sentrale begreper. Eksempler på temaer: bærekraftighet, relasjoner, samfunn, demokrati, retorikk og forbruk. Læringosppleggene passer fint til å samarbeide rundt sentrale begreper i en periode. Learnlabs ressurser er organisert i perioder som egner seg til planlegging av tverrfaglige perioder.

Læringsoppleggene er konstruert slik at elevene gradvis oppdager de sentrale begrepene og ideene gjennom å fokusere på de store spørsmålene innen samfunnsfag. Eksempler på sentrale begreper i læremiddelet er: demokrati, samfunn (valg), relasjoner, bærekraftighet (forbruk, ressurser), før og nå og rettferdighet. LearnLabs digitale ressurser er svært fleksible, der lærerne selv kan justere, endre og tilføye dersom det er ønskelig. Oppgavene er i all hovedsak åpne og problemløsende. Læremiddelet anbefaler en rekkefølge med stigende progresjon og vanskegrad, men lærerne står fritt til å velge ut fra behov.

Alle ressursene er koblet mot kompetansemålene i Fagfornyelsen. Oppleggene egner seg godt for å arbeide tverrfaglig, særlig med fagene naturfag, KRLE, norsk og engelsk. De tre tverrfaglige temaene: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling går som en rød tråd gjennom oppleggene.

Ønsker du å kjøpe lisens?

Lisens kan kjøpes på kommune- eller skolenivå. Pris avhenger av antall elever på skolen/ i kommunen. Vi har lanseringstilbud denne våren hvor du får LearnLab til kr 40,- per elev første året*.

Da får du også med administrasjonsverktøy og nytt verktøy for elevproduksjon som lanseres til skolestart. Ta kontakt her for mer informasjon eller for et uforpliktende tilbud.

*pris fra 2. år vil være kr 70,- pr. elev.

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv