Nye digitale ressurser: Solidaritet og samhold i krisetider

Share This Post

I lisensversjonen av LearnLab publiserer vi jevnlig nye ressurser. Lyst til å teste ut noen nye læringsopplegg med dine elever? Våre nyeste digitale ressursern gir deg muligheten til å jobbe med begrepene samhold og solidaritet i dagens kontekst.

Vi blir alle satt på prøve i den tiden vi er inne i nå. I disse læringsoppleggene arbeider elevene med begreper som samhold og solidaritet, aktualisert med konkrete hendelser fra korona-tiden. For eksempel: hvordan skal vi klare å ta vare på hverandre når vi ikke kan være sammen? Er du en god medborger hvis du hamstrer? Hvilke yrker/jobber er mest utsatt i krisetider? Ressursene inneholder flere korte filmer som bidrar til økt forståelse og refleksjon.

Når elevene arbeider med disse oppgavene får de nyttig trening i å tenke i perspektiv og å tenke kritisk, siden de må ta stilling til flere solidariske utfordringer. Læringsoppleggene dekker deler av flere kompetansemål fra LK20 i fagene norsk, samfunnsfag og naturfag. Hvilke kompetansemål som dekkes, ser du når du åpner opplegget. Labene er også tett knyttet til de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling.

Finn oppleggene ved å søke i LearnLabs bibliotek under “Søk”, klikk på ressursen du ønsker og kopier denne til din profil. Kun for brukere med lisens. 

LearnLabs digitale ressurser


LearnLab har over 250 digitale ressurser for 1.-10.trinn. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dypere læring gjennom kollektiv deltagelse for elevene, samarbeid og fokus på sentrale begreper. Eksempler på temaer: bærekraftighet, relasjoner, samfunn, demokrati, retorikk og forbruk. Læringosppleggene passer fint til å samarbeide rundt sentrale begreper i en periode. Learnlabs ressurser er organisert i perioder som egner seg til planlegging av tverrfaglige perioder.

Læringsoppleggene er konstruert slik at elevene gradvis oppdager de sentrale begrepene og ideene gjennom å fokusere på de store spørsmålene innen samfunnsfag. Eksempler på sentrale begreper i læremiddelet er: demokrati, samfunn (valg), relasjoner, bærekraftighet (forbruk, ressurser), før og nå og rettferdighet.

LearnLabs digirale ressurser er svært fleksible, der lærerne selv kan justere, endre og tilføye dersom det er ønskelig. Oppgavene er i all hovedsak åpne og problemløsende. Læremiddelet anbefaler en rekkefølge med stigende progresjon og vanskegrad, men lærerne står fritt til å velge ut fra behov.

Mange opplegg bygger på hverandre slik at det blir en god progresjon i elevenes arbeid. Disse oppleggene er knyttet sammen til perioder i LearnLab. Her finnes det også forslag til oppgaver og vurderingsmåter som ikke forutsetter skjermbruk.

Alle ressursene er koblet mot kompetansemålene i Fagfornyelsen. Oppleggene egner seg godt for å arbeide tverrfaglig, særlig med fagene naturfag, KRLE, norsk og engelsk. De tre tverrfaglige temaene: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling går som en rød tråd gjennom oppleggene.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøper læremiddelet får du også tilgang til Feide-pålogging for elever og lærere. Læremiddelet er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon, både på gruppe- og individnivå.

Vurderingen inneholder informasjon om elevenes aktivitet i økta, samt kvaliteten på elevenes produksjon. Dette gir deg som lærer muligheten til å samle formative vurderingsspor, både i forhold til elevene, men også i hvilken grad en undervisnings-økt fungerte etter hensikten.

Ønsker du å kjøpe lisens?

Lisens kan kjøpes på kommune- eller skolenivå. Pris avhenger av antall elever på skolen/ i kommunen. Vi har lanseringstilbud denne våren hvor du får LearnLab til kr 40,- per elev første året*.

Da får du også med administrasjonsverktøy og nytt verktøy for elevproduksjon som lanseres til skolestart. Ta kontakt her for mer informasjon eller for et uforpliktende tilbud.

*pris fra 2. år vil være kr 70,- pr. elev.

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv