Utdanningslisens

Learnlab tilbyr tre ulike nivåer av lisenser for utdanning. Vi ønsker at vår lisensmodell skal være enkel, forståelig og transparent. Kontakt oss hvis du har noen spørsmål.

Colab

Komplett lisens

Premium innholdspakke

Colab

Du kan bruke Colab til å engasjere og involvere elevene. Colab er gratis og vil aldri bli en del av en betalingsmodell.

Ved å lage deg en gratis bruker får du:

 • Lage ubegrenset antall med colabs
 • Ubegrenset antall steg i dine colabs
 • Ubegrenset antall deltagere
 • Skylagring

Pris: Gratis!

colab logo

Komplett lisens

Komplett Learnlab-lisens inneholder alle applikasjonene du trenger for kreativ og engasjerende læring.

Du får det som er inkludert i Colab-lisens, og i tillegg får du:

 • Idealab
 • Storylab
 • Medialab
 • Mylab
 • Ubegrenset skylagring for alt ditt innhold
 • Dele på tvers av de ulike applikasjonene
 • Feide-pålogging
 • Databehandleravtale

Pris: NOK 100,- per elev

colab logo
A black book with a white star on a blue background
Mylab logo
Medialab logo
Idealab logo

Premium innholdspakke

Learnlab har et rikt innholdsbibliotek, med en rekke muligheter for elevproduksjon, både individuelt og kollektivt. 

Premium innholdspakke inkluderer alt fra komplett lisens, i tillegg får du:

 • Redigerbare læringsressurser tilpasset ønsket alderstrinn
 • Læringsressurser basert på LK20
 • Prioritert support

Pris: Avhengig av innholdspakke

Se våre innholdspakker

colab logo
A black book with a white star on a blue background
Mylab logo
Medialab logo
Idealab logo
files
books

 

Du kan også kjøpe Learnlab-lisens gjennom våre partnere. Se nettsidene til din foretrukne forhandler for mer informasjon:

Utdanningslisens

Colab

Du kan bruke Colab til å engasjere og involvere elevene. Colab er gratis og vil aldri bli en del av en betalingsmodell.

Ved å lage deg en gratis bruker får du:

 • Lage ubegrenset antall med colabs
 • Ubegrenset antall steg i dine colabs
 • Ubegrenset antall deltagere
 • Skylagring

Pris: Gratis!

Komplett lisens

Komplett Learnlab-lisens inneholder alle applikasjonene du trenger for kreativ og engasjerende læring.

Du får det som er inkludert i Colab-lisens, og i tillegg får du:

 • Idealab
 • Storylab
 • Medialab
 • Mylab
 • Ubegrenset skylagring for alt ditt innhold
 • Dele på tvers av de ulike applikasjonene
 • Feide-pålogging
 • Databehandleravtale

Pris: NOK 100,- per elev

Premium innholdspakke

Learnlab har et rikt innholdsbibliotek, med en rekke muligheter for elevproduksjon, både individuelt og kollektivt. 

Premium innholdspakke inkluderer alt fra komplett lisens, i tillegg får du:

 • Redigerbare læringsressurser tilpasset ønsket alderstrinn
 • Læringsressurser basert på LK20
 • Prioritert support

Pris: Avhengig av innholdspakke

Se våre innholdspakker

Learnlab organisasjonslisens

Opplever du at kurs og presentasjoner i din organisasjon preges av at det er få personer som prater mye, mens de andres meninger ikke kommer fram? Hender det at kursleder stiller spørsmål til alle, og det er kun få som responderer? Ønsker du at meningene til alle i organisasjonen skal danne utgangspunkt for læring, fremtidige valg og beslutninger?

Gjør din organisasjon i stand til å bli en digitalt lærende organisasjon!

Learnlabs organisasjonslisens inneholder:

Tilleggstjenester:

Konverter dine analoge eller digitale prosesser og innhold til fremtidsrettete kollektive digitale interaksjoner!

Med organisasjonslisens på Learnlab kan du gjøre din organisasjon i stand til å lage motiverende kurs, møter eller konferanser der deltagerne sammen finner løsninger og reflekterer over komplekse dilemmaer.

Lisensen er tilpasset organisasjoner som skal lage motiverende interaktive kurs. Disse digitale ressursene er interaktive læringsøkter der kursdeltagerne selv skal kunne samarbeide og oppdage sentrale begreper.

De interaktive funksjonene og oppbygningen av læringsøktene er utviklet for å inkludere deltagerne i egen læring. Disse læringsøktene kan også gjennomføres som fjernundervisning, eller som en miks av at noen møtes og sitter sammen, mens resten er spredt ut over ulike lokasjoner.

Deltagerne kan se hverandres produksjon, forslag og innspill. På denne måten kan deltagerne delta i kollektiv begrepsutvikling der de ser hva de andre tenker.