LearnLab + Skolon = sant

Share This Post

Nå finner du LearnLab på Skolon! Alle som bruker Skolon kan nå kjøpe og administrere sine LearnLab-lisenser gjennom Skolon-plattformen.

LearnLab har valgt å bli medlem av Skolon, noe som innebærer at det er enklere for både lærere og elever som bruker Skolon å få tilgang til og bruke LearnLab og sine andre digitale skoleverktøy – alt blir samlet på ett sted. Det reduserer administrasjonen, sparer tid i klasserommet og gjør det lettere å jobbe digitalt, både for lærere og elever.

På Skolon finner du både gratisversjonen av LearnLab, samt våre lisenspakker med tverrfaglige ressurser for 1.-10. trinn. Du kan kjøpe våre digitale ressurser for alle trinn, eller velge å kjøpe kun for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn eller 8.-10. trinn. Les mer om våre digitale ressurser her.

Om Skolon

Skolon er en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy. Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over alle data til lærere og elever. Ved å samle alt du trenger på et sted, sparer du tid og administrasjon. Les mer om Skolon: www.skolon.com

Administrer din LearnLab-lisens i Skolon

Det er enkelt å bruke og aktivere undervisningsmaterialet vårt på Skolon. Slik bruker du LearnLab på Skolon med 3 enkle trinn:

  1. Hvis du vil bruke undervisningsmaterialet vårt på Skolon, kan du kontakte oss som leverandør. Fortell hvilket undervisningsmateriell du vil aktivere og hvilken skole det gjelder.
  2. Vi aktiverer ønsket lisens på Skolon.
  3. Når lisensen(e) er klar til å brukes på Skolon, vil også skolens administrator få en e-post om at den nå kan distribueres. Så er alt ferdig og klart til bruk!

Ønsker du å kjøpe LearnLab-lisens?

Lisens kan kjøpes på kommune- eller skolenivå. Pris avhenger av antall elever på skolen/ i kommunen. Vi har lanseringstilbud denne våren hvor du får LearnLab til kr 40,- per elev første året*.

Da får du også med administrasjonsverktøy og nytt verktøy for elevproduksjon som lanseres til skolestart. Ta kontakt her for mer informasjon eller for et uforpliktende tilbud.

*pris fra 2. år vil være kr 70,- pr. elev.

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv