LearnLab i Marokko

Share This Post

Vi har gleden av å annonsere at LearnLab har inngått et partnerskap med Moroccan Center for Civic Education og stiftelsen IMTEC.

Målet med partnerskapet er å tilby innovativ læringsteknologi i Marokko med et innhold som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Samarbeidet består også av opplæring av marokkanske ressurspersoner i bruk av teknologi i læringsprosesser, der elever, lærere, skoleledere og distriktsledere samarbeider på engasjerende og utforskende måter.

Moroccan Centre for Civic Education

Moroccan Centre for Civic Education er en uavhengig, ikke-statlig organisasjon. Siden organisasjonen ble grunnlagt i 2004, har de jobbet tett med statlige og ikke-statlige organisasjoner i seksten av atten regioner i Marokko. MCCEs formål er å trene og utdanne yngre generasjoner til å bli ansvarlige, effektive og aktive borgere som etterlever demokratiske prinsipper.

Stiftelsen IMTEC

Stiftelsen IMTEC er en uavhengig norsk stiftelse som jobber nasjonalt og internasjonalt med skole-, ledelse og organisasjonsutvikling. Et av IMTECs mål er å bidra til internasjonal skoleutvikling gjennom etablering og deltagelse i nettverk mellom organisasjoner, prosjekter og individer. Les mer om IMTEC her..

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv