LearnLab for nybegynnere

Share This Post

Nye læringsverktøy er alltid utfordrende å lære seg, så derfor ønsker vi her å gi en kort innføring i hvordan man bruker LearnLab!

Det er for øyeblikket et stort behov for digitale læringsverktøy, som følge av den pågående smittesituasjonen rundt koronaviruset. Vi i LearnLab ser at det er mange der ute som befinner seg i vanskelige situasjoner når det kommer til å gjennomføre undervisningen, og vi ønsker derfor å vise hvordan LeanLab kan fungere som et nyttig verktøy for å få gjennomført hjemmeundervisningen på best mulig måte. LearnLab kan for mange i starten minne litt om PowerPoint, hvor hver «lab» er en presentasjon av et tema. Den store forskjellen er at LearnLab er interaktivt, slik at elever kan komme med innspill underveis, samt bygge videre på de andre elevenes forslag. Elevene kan følge med på presentasjonen på sin egen skjerm, der de også fortløpende ser de andre elevenes forslag.

Nedenfor følger en veiledning av hvordan man kommer i gang med LearnLab:

  • Når du nå har registrert deg som ny bruker av LearnLab, vil du komme til en side som kalles «My Labs». Her vil alle labene du lager eller kopierer havne, og det vil se ut slik som det gjør på bildet nedenfor. Menyen øverst i nettsiden gir deg mange forskjellige valgmuligheter, så før vi går videre inn på hvordan vi lager vår egen lab, skal vi forklare de ulike menyvalgene. Hver funksjon er her markert med et tall. For å se hva de ulike funksjonene gjør, se i menyen nedenfor.

Oversikt over toppmeny:


  1. Søk: Ved å trykke på «Søk» kommer du til databasen over alle publiserte laber. Her ligger det både laber som er laget av LearnLab (disse er merket med Publisert av LearnLab), og laber som er laget av andre lærere. Her kan du få inspirasjon til hvilke tema du ha i øktene dine, eller søke deg frem til bestemte laber dersom du allerede har bestemt deg for et tema. Laber som du ønsker å bruke kan du kopiere. Disse vil da havne under «Mine Labs»
  2. Produkter: Her ligger informasjon om LearnLab sine ferdigutviklede digitale læremiddelpakker du kan få tilgang til ved kjøp av lisens. Disse er tilpasset ulike trinn i skolen, og kan dermed enkelt tas i bruk av lærere. 
  3. Lag en ny Lab: Dersom du ønsker å komme i gang med å lage din egen lab fra start av, trykker du her. Vi anbefaler imidlertid å prøve ut LearnLab sin opplæringslab først!
  4. Mine Labs: Dette fører deg til startsiden som du nå befinner deg i når du har logget på. Her vil alle labene du har laget selv ligge, i tillegg til de labene du har kopiert fra databasen.
  5. Min deltagelse: Her kan du se alle labene du selv har deltatt i. Her vil du kun få opp de labene der du har vært deltaker i, ikke de labene som du selv har presentert. 
  6. Min profil: Her kan du gjøre endringer på din brukerprofil på LearnLab. Her kan du blant annet endre passord, endre epost, legge inn bilde av deg selv og skrive en forklaring på hvem du er. 

Nå som du vet hvor du finner de ulike funksjonene i LearnLab, kan du sette i gang med å lære hvordan du lager din egen lab, eller hvordan du kan endre på laber du har kopiert fra databasen. Vi anbefaler å gjennomføre vår Opplæringslab først, slik at du får kjennskap til de mange muligheten som finnes, og hvordan du kan utnytte disse best mulig, for å tilrettelegge for dybdelæring blant elevene!

Opplæringslabben finner du ved å klikke her: Opplæringslab 

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv