Med røtter og vinger

Disse oppleggene er utviklet gjennom prosjektet “Med røtter og vinger” i Kautokeino kommune, og  tar utgangspunkt i læreplanene for fag, der ulike fag knyttes sammen i arbeidet med opplegg knyttet til samisk tradisjon og kultur. Oppleggene knyttes også til den overordnede delen og de tverrfaglige temaene, som bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. Eksempler på undervisningsopplegg prosjektet har utviklet, er knyttet til sennagress, ved saging og matematikk, den samiske skapelsesberetningen, puls og samisk musikk, lage bruksgjenstander, fjøsstell, slaktedag og snø.

Seriene inneholder flere interessante temaer som har overføringsverdi til andre områder og «røtter» i Norge.

Med røtter og vinger

Disse oppleggene er utviklet gjennom prosjektet “Med røtter og vinger” i Kautokeino kommune, og  tar utgangspunkt i læreplanene for fag, der ulike fag knyttes sammen i arbeidet med opplegg knyttet til samisk tradisjon og kultur. Oppleggene knyttes også til den overordnede delen og de tverrfaglige temaene, som bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. Eksempler på undervisningsopplegg prosjektet har utviklet, er knyttet til sennagress, ved saging og matematikk, den samiske skapelsesberetningen, puls og samisk musikk, lage bruksgjenstander, fjøsstell, slaktedag og snø.

Seriene inneholder flere interessante temaer som har overføringsverdi til andre områder og «røtter» i Norge.

Disse oppleggene er utviklet gjennom prosjektet “Med røtter og vinger” i Kautokeino kommune, og tar utgangspunkt i læreplanene for fag, der ulike fag knyttes sammen i arbeidet med opplegg knyttet til samisk kultur. Oppleggene knyttes også til overordnet del og de tverrfaglige temaene, som bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket