Solum: Frisør Vg2

I dette faget skal elevene opparbeide seg kompetanse i å utvikle produkter til rom, personer og anledninger og anvende disse på en kreativ og profesjonell måte. Det handler om designprosesser, grunnleggende håndverksferdigheter, eksponering og kommunikasjonsformer som skal imøtekomme ønsker til – og behov hos kundene og samfunnet. 

Eleven skal kunne ta ansvarlige valg av materiale, metoder, fremstillingsmåte og analyse av bestillinger med tanke på bærekraft og HMS. Gjennom faget blir man kjent med grunnleggende begreper, arbeidsmetoder, verktøy og materialer. Et av formålene med faget er at eleven utvikler evne til å reflektere rundt egne produkter, opparbeide seg gjennomføringsevne og nyskaper-engasjement.

Faget har seks yrkesrelaterte retninger som eleven velger mellom: 1) Frisør; 2) Maskør- og parykkmaker; 3) Blomsterdekoratør; 4) Interiørkonsulent; 5) Eksponering- og utstillingsdesigner; 6) Profileringsdesigner.

“Frisørfaget Vg2 og Vg3” av Mirja Rahm.

Lenke til ressursen

Tverrfaglige serier

De neste åtte emneseriene tar for seg kompetansemål for produktutvikling og produksjon innenfor designrelaterte yrker generelt. Seriene er relevante for alle de seks yrkesfaglige retningene. De første to seriene handler om presentasjon av kursets oppbygging og målsettinger.

I Intoduksjonsdelen blir elevene kjent med de seks yrkene kurset tilbyr kompetanse i, samt hvilke kunnskaper og kompetanse en bør opparbeide seg for å bli en faglig sterk yrkesutøver. Det er viktig på et tidlig tidspunkt å oppklare hvor elevens største interesse ligger.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Fagressursene tar for seg hvordan man analyserer oppdrag og bestillinger fra kunder, innhenter relevante opplysninger, og hvordan man bevisst bruker disse i sin arbeidsprosess og visualisering av egne ideer overfor kunder og samarbeidspartnere. Elevene lærer om de fire ulike klippeformene, hårstruktur, hodebunnpleie, grunnleggende makeup, teatersminke og spesialeffekter. Vi ser også på utfordringer knyttet til helse, miljø & sikkerhet (HMS).Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Her ønsker vi å sette elevene i stand til å gjøre rede for – og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. Serien handler også om å kunne se sin egen plass i arbeidslivet, hvor alle omstendigheter skal ligge til rette for at du skal kunne oppnå suksess. Ved siden av å bli kjent med prising, lønnsomhet og eksponering, skal elevene vurdere hvordan god kommunikasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter og behov bidrar til bærekraftig produksjon av høy kvalitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Her ønsker vi å sette elevene i stand til å gjøre rede for – og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. Serien handler også om å kunne se sin egen plass i arbeidslivet, hvor alle omstendigheter skal ligge til rette for at du skal kunne oppnå suksess. Ved siden av å bli kjent med prising, lønnsomhet og eksponering, skal elevene vurdere hvordan god kommunikasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter og behov bidrar til bærekraftig produksjon av høy kvalitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Her ønsker vi å sette elevene i stand til å gjøre rede for – og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. Serien handler også om å kunne se sin egen plass i arbeidslivet, hvor alle omstendigheter skal ligge til rette for at du skal kunne oppnå suksess. Ved siden av å bli kjent med prising, lønnsomhet og eksponering, skal elevene vurdere hvordan god kommunikasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter og behov bidrar til bærekraftig produksjon av høy kvalitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Her ønsker vi å sette elevene i stand til å gjøre rede for – og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. Serien handler også om å kunne se sin egen plass i arbeidslivet, hvor alle omstendigheter skal ligge til rette for at du skal kunne oppnå suksess. Ved siden av å bli kjent med prising, lønnsomhet og eksponering, skal elevene vurdere hvordan god kommunikasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter og behov bidrar til bærekraftig produksjon av høy kvalitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Her ønsker vi å sette elevene i stand til å gjøre rede for – og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. Serien handler også om å kunne se sin egen plass i arbeidslivet, hvor alle omstendigheter skal ligge til rette for at du skal kunne oppnå suksess. Ved siden av å bli kjent med prising, lønnsomhet og eksponering, skal elevene vurdere hvordan god kommunikasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter og behov bidrar til bærekraftig produksjon av høy kvalitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Her ønsker vi å sette elevene i stand til å gjøre rede for – og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. Serien handler også om å kunne se sin egen plass i arbeidslivet, hvor alle omstendigheter skal ligge til rette for at du skal kunne oppnå suksess. Ved siden av å bli kjent med prising, lønnsomhet og eksponering, skal elevene vurdere hvordan god kommunikasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter og behov bidrar til bærekraftig produksjon av høy kvalitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Her ønsker vi å sette elevene i stand til å gjøre rede for – og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. Serien handler også om å kunne se sin egen plass i arbeidslivet, hvor alle omstendigheter skal ligge til rette for at du skal kunne oppnå suksess. Ved siden av å bli kjent med prising, lønnsomhet og eksponering, skal elevene vurdere hvordan god kommunikasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter og behov bidrar til bærekraftig produksjon av høy kvalitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Her ønsker vi å sette elevene i stand til å gjøre rede for – og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. Serien handler også om å kunne se sin egen plass i arbeidslivet, hvor alle omstendigheter skal ligge til rette for at du skal kunne oppnå suksess. Ved siden av å bli kjent med prising, lønnsomhet og eksponering, skal elevene vurdere hvordan god kommunikasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter og behov bidrar til bærekraftig produksjon av høy kvalitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Her ønsker vi å sette elevene i stand til å gjøre rede for – og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. Serien handler også om å kunne se sin egen plass i arbeidslivet, hvor alle omstendigheter skal ligge til rette for at du skal kunne oppnå suksess. Ved siden av å bli kjent med prising, lønnsomhet og eksponering, skal elevene vurdere hvordan god kommunikasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter og behov bidrar til bærekraftig produksjon av høy kvalitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Her ønsker vi å sette elevene i stand til å gjøre rede for – og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. Serien handler også om å kunne se sin egen plass i arbeidslivet, hvor alle omstendigheter skal ligge til rette for at du skal kunne oppnå suksess. Ved siden av å bli kjent med prising, lønnsomhet og eksponering, skal elevene vurdere hvordan god kommunikasjon og ivaretakelse av ansattes rettigheter og behov bidrar til bærekraftig produksjon av høy kvalitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket