Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi handler om å forstå det økonomiske samspillet mellom ulike aktører i privat og offentlig sektor i Norge, og mellom Norge og andre land. Økonomisk teori og tenkemåte gir grunnlag for å forstå sammenhenger i økonomien og økonomisk politikk. Samfunnsøkonomi skal bidra til en forståelse av hvordan politiske beslutninger påvirker økonomi, miljø og velferd. Faget handler også om hvordan verdier blir skapt og fordelt i offentlig og privat sektor. Faget forbereder elevene til videre studier og gir et grunnlag for å delta i samfunnsdebatt og arbeidsliv.

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter fag:

Samfunnsøkonomi 1

Samfunnsøkonomi 1 skal gi elevene et fundament til å forstå hvordan økonomisk teori kan anvendes
i samfunnsøkonomiske spørsmål. Det er daglig hendelser nasjonalt og internasjonalt som kan knyttes
inn mot økonomisk teori, statistikk og kunnskap. Læringen i faget skjer både individuelt, i grupper og
i hele klasser. Besvarelser på oppgavene kan lagres i Learnlab som grunnlag for vurdering. Muntlige
ferdigheter vektlegges i læringsressursene.

Serien har overordnede labs og lærerveiledninger

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien fokuserer på å få innsikt i hovedtrekkene i privat og offentlig sektor og gjøre rede for formålet med penge og finanspolitikk.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

De siste 200 årene har det vært stor økonomisk vekst i verden, men hva skyldes det?

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Se denne ressursen i biblioteket

Globalisering og internasjonal handel. Økonomien globaliseres og hele verden er et felles marked hvor det er store forskjeller på fattig og rik.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 

Se denne ressursen i biblioteket

Samfunnsøkonomi 2

Samfunnsøkonomi 2 skal videreføre kunnskapen og ferdighetene fra Samfunnsøkonomi 1, der det i
større grad forventes mer bruk av modeller. Det vil derfor være stor grad av videreføring av de
samme temaene som er i førsteåret av faget. Det vil legges vekt på større skriveoppgaver, større
muntlige oppgaver og mer fordypning. Det å kunne strukturere besvarelser på en god måte, slik at
teori og anvendt kunnskap kan vises, vil være en del av faget. Hensikten er å gjøre elevene
studieforberedte.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 
 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 
 

Se denne ressursen i biblioteket