Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse handler om å tilpasse produkter og tjenester til markeder og målgrupper og innsikt i hvordan markedsføring, ledelse og beslutninger henger sammen. Faget skal bidra til at elevene forstår hva som påvirker markeder og hvordan markedsføring påvirker verdiskapingen i samfunnet. Faget skal forberede elevene på videre studier og et samfunns- og arbeidsliv med behov for konkurransedyktige og framtidsrettede virksomheter.

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter fag:

Markedsføring og ledelse 1

Markedsføring og ledelse 1 er en innføring i teorier og relevant praksis som omhandler det å tilpasse produkter og tjenester til markeder og målgrupper. Faget gir innsikt i hvordan markedsføring, ledelse og beslutninger henger sammen.

Velge og bruke kilder, markedsførings- og ledelsesteorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og dagsaktuelle problemstillinger.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal vurdere forhold som påvirker forbrukeratferd, og reflektere over psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer. I denne serien er det interaktive presentasjoner og elevaktiviteter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal utvikle forretningsideer og mål for virksomheten og vurdere aktuelle målgrupper.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal bruke og utvikle markedsundersøkelser for å utforske og få innsikt i markeder og målgrupper. I denne serien finner du interaktive presentasjoner og elevaktiviteter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

For å kunne treffe riktige beslutninger og legge strategi er gode analyser av nåsituasjonen viktig. I denne serien ser vi på ulike analysemodeller for eksterne og interne forhold.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal utforske produkt- og merkevarestrategier og vurdere hvordan virksomheter bruker produkter som konkurransemiddel. I denne serien finnes interaktive presentasjoner og kollektive læringsressurser til arbeid med produkt som konkurransemiddel.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal utforske ulike distribusjonsstrategier i markedsføring og vurdere hvordan virksomheter bruker distribusjon som konkurransemiddel. I denne serien finnes interaktive presentasjoner og elevaktiviteter som støtter opp under kollektive prosesser.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal utforske ulike prisstrategier og prissettingsmetoder og vurdere hvordan virksomheter bruker pris som konkurransemiddel. I denne serien finnes interaktive presentasjoner.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal utforske ulike kommunikasjonsstrategier og vurdere hvordan virksomheter bruker markedskommunikasjon som konkurransemiddel. I denne serien finnes interaktive presentasjoner og elevaktiviteter knyttet til markedskommunikasjon som virkemiddel.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal planlegge mediemiks og utvikle innhold for ulike kanaler i markedskommunikasjon. I denne serien finnes interaktive presentasjoner og elevaktiviteter for å jobbe med temaet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal utforske og vurdere hvordan virksomheter kombinerer bruk av konkurransemidler. I denne serien finner du interaktive presentasjoner og elevaktiviteter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Medarbeidere og ledere (personalet) spiller en viktig rolle i en virksomhets kommunikasjon med markedet. I denne serien ser vi nærmere på medarbeiderskap, lederskap og hvordan personalet kan påvirke i markedskommunikasjon.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal utforske og følge gjeldende regelverk for markedsføring og vurdere virksomhetens etiske ansvar. I denne serien er det interaktive presentasjoner og elevaktiviteter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal reflektere over sammenhengen mellom markedsføring og bærekraftig utvikling ut fra sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. I denne serien finnes interaktive presentasjoner og elevaktiviteter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Markedsføring og ledelse 2

Markedsføring og ledelse 2 gir dypere innsikt i hvordan produkter og tjenester til markeder og målgrupper henger sammen med markedsføring, ledelse og beslutninger. Faget bidrar til at elevene forstår hva som påvirker markeder og hvordan markedsføring påvirker verdiskapingen i samfunnet.

Bruk av kilder, teorier og modeller i arbeidet med faglige spørsmål, emner og dagsaktuelle problemstillinger.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Merkevarestrategi, posisjonering, pris og distribusjon.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Hvordan virksomheter tar bærekraftige valg, tar etiske valg og viser samfunnsansvar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Utvikling av visjoner, forretningsideer, mål og vurdere leders rolle i utviklingen av strategi og markedsføring.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket