KRLE

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Utforsking av religioner og livssyn

Under dette temaet kan elevene utforske ulike ritualer og tradisjoner innenfor forskjellige religioner og livssyn. Du finner også en serie om fortellinger fra Bibelen og en serie om reformasjonen og betydningsfulle personer for den kristne religionshistorien.

Serien tar for seg ulike ritualer og tradisjoner innenfor forskjellige religioner og livssyn. Store deler av innholdet har en utforskende karakter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene møter fortellinger fra Bibelen og betydningsfulle personer for kristendommens utvikling. Elevene får blant annet arbeide med å utforske bibelhistorier og historien om Jesus.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien handler om reformasjonen og betydningsfulle personer for den kristne religionshistorien.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Her møter elevene de store filosofiske og etiske spørsmålene. Spørsmålene kan diskuteres i fellesskap, men kan også utforskes og drøftes på egen hånd. I serien Religion under lupen møter elevene aktuelle problemstillinger som omhandler hvordan religioner i forandring skaper samfunnsdebatter. Noe av innholdet her er også tenkt som informasjon for å berike debatter rundt religion. I serien Fundamentalisme og ekstremisme står alt fra særegne sekter til fundamentalistisk tro i fokus. Historien har vist at det ofte blir farlig når fundamentalisme leder mennesker til å begå ekstremistiske handlinger. I denne serien bør lærer derfor være ekstra oppmerksom på at deler av innholdet kan virke støtende på enkelte elever.

I denne serien møter elevene på de store filosofiske og etiske spørsmålene. Spørsmålene kan diskuteres i fellesskap, men kan også utforskes og drøftes på egenhånd.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien møter elevene aktuelle problemstillinger som omhandler hvordan religioner i forandring skaper samfunnsdebatter. Noe av innholdet er også tenkt som informasjon for å berike debatter rundt religion.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Mangfoldet av religioner og livssyn innebærer alt fra særegne sekter til fundamentalistisk tro. Historien har vist at det ofte blir farlig når fundamentalisme leder mennesker til å begå ekstremistiske handlinger. I denne serien bør lærer derfor være ekstra oppmerksom på at deler av innholdet kan virke støtende på enkelte elever.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Religion og menneskerettigheter

Under dette temaet utforsker elevene etiske problemstillinger som er knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom. Synet på kjønn står i fokus, men det trekkes også linjer til andre utfordringer det globale samfunnet står ovenfor.

Denne serien tar for seg etiske problemstillinger som er knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom. Synet på kjønn står i fokus, men det trekkes også linjer til andre utfordringer det globale samfunnet står ovenfor.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket