Matematikk

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Temaer:

Algebra

Algebra handler om å utforske strukturer, mønster og relasjoner og er en viktig forutsetning for at elevene skal kunne generalisere og modellere i matematikk.

I denne serien presenteres elevene for to- og tredimensjonale geometriske figurer. De diskuterer hva som er forskjellen mellom to- og tredimensjonale figurer, øver seg på begreper og sammenligner figurene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien arbeider elevene med begrepene gjentagelser, symmetri og speilvending med utgangspunkt i mønstrene på siden. Videre kobles de geometriske figurene firkant, sirkel og trekant opp mot mønster.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket