Norsk

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Bokstavinnlæring

Seriene om bokstavene passer perfekt til bokstavinnlæringen. Disse seriene kan en ta i bruk allerede første skoledag. De er morsomme og varierte, og tilpasset der barna er da de begynner på skolen. Seriene følger rekkefølgen som er anbefalt av Lesesenteret. Det er en naturlig progresjon hvordan labene er bygd opp etter hvor mange bokstaver de har lært. Det er også fokus på stavelser og rim som en del av bokstavinnlæringen

Dette er en serie om bokstavene som passer perfekt til bokstavinnlæringen. Denne serien kan en ta i bruk allerede første skoledag. Den er morsom og variert, og tilpasset der barna er da de begynner på skolen. Serien følger rekkefølgen som er anbefalt av Lesesenteret. Det vil bli en naturlig progresjon hvordan labene er bygd opp etter hvor mange bokstaver de har lært. Det er også fokus på stavelser og rim som en del av bokstavinnlæringen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie om bokstavene som passer perfekt til bokstavinnlæringen. Denne serien kan en ta i bruk allerede første skoledag. Den er morsom og variert, og tilpasset der barna er da de begynner på skolen. Serien følger rekkefølgen som er anbefalt av Lesesenteret. Det vil bli en naturlig progresjon hvordan labene er bygd opp etter hvor mange bokstaver de har lært. Det er også fokus på stavelser og rim som en del av bokstavinnlæringen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie om bokstavene som passer perfekt til bokstavinnlæringen. Denne serien kan en ta i bruk allerede første skoledag. Den er morsom og variert, og tilpasset der barna er da de begynner på skolen. Serien følger rekkefølgen som er anbefalt av Lesesenteret. Det vil bli en naturlig progresjon hvordan labene er bygd opp etter hvor mange bokstaver de har lært. Det er også fokus på stavelser og rim som en del av bokstavinnlæringen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie om bokstavene som passer perfekt til bokstavinnlæringen. Denne serien kan en ta i bruk allerede første skoledag. Den er morsom og variert, og tilpasset der barna er da de begynner på skolen. Serien følger rekkefølgen som er anbefalt av Lesesenteret. Det vil bli en naturlig progresjon hvordan labene er bygd opp etter hvor mange bokstaver de har lært. Det er også fokus på stavelser og rim som en del av bokstavinnlæringen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Grunnleggende språkopplæring

Disse seriene er laget med tanke på veien videre i språkopplæringen etter at elevene er ferdig med den første bokstavinnlæringen. Temaene i de forskjellige seriene og labene er valgt ut på bakgrunn av Lesesenterets språkløyper.

Denne serien er laget med tanke på veien videre i språkopplæringen etter at elevene er ferdig med den første bokstavinnlæringen. Temaene i de forskjellige labene er valgt ut på bakgrunn av Lesesenterets språkløyper. Vokaler og konsonanter, sammensatte ord, alfabetisk rekkefølge, lese i stavelser.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien er laget med tanke på veien videre i språkopplæringen etter at elevene er ferdig med den første bokstavinnlæringen. Temaene i de forskjellige labene er valgt ut på bakgrunn av Lesesenterets språkløyper. Enkel og dobbel konsonant, O som Å-lyd, U som O-lyd, høyfrekvente ord.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien blir elevene kjent med de fire vanligste diftongene; ai,ei,øy og au. Det er lagt opp slik at først får de en introduksjon i alle diftongene, og så kan dere videre jobbe med diftongene i tur og orden. Du kan selv velge hvilken rekkefølge du tar dem i.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien finner du opplegg der elevene får en innlæring i spørreordene, slik at de minste elevene får kjennskap til spørreordene og hva et spørsmål er.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Grunnleggende begreper

Disse seriene bygger på Magne Nyborgs modell for begrepslæring. Temaene i de forskjellige labene er valgt ut på bakgrunn av hans liste med viktige begreper elevene bør kjenne til for å kunne forklare seg bedre, og finne likheter og forskjeller. I følge Magne Nyborg vil disse begrepene være et godt læringsverktøy for alle læringssituasjoner.

Denne serien bygger på Magne Nyborgs modell for begrepslæring. Temaene i de forskjellige labene er valgt ut på bakgrunn av hans liste med viktige begreper elevene bør kjenne til for å kunne forklare seg bedre, og finne likheter og forskjeller. I denne serien arbeider vi med begrepene farge, mønster, form og stilling.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien bygger på Magne Nyborgs modell for begrepslæring. Temaene i de forskjellige labene er valgt ut på bakgrunn av hans liste med viktige begreper elevene bør kjenne til for å kunne forklare seg bedre, og finne likheter og forskjeller. I denne serien arbeider vi med begrepene størrelse, plass, retning og antall.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien bygger på Magne Nyborgs modell for begrepslæring. Temaene i de forskjellige labene er valgt ut på bakgrunn av hans liste med viktige begreper elevene bør kjenne til for å kunne forklare seg bedre, og finne likheter og forskjeller. I denne serien arbeider vi med begrepene måleenheter, vekt, temperatur og bevegelse.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Utforske og formidle tekst

På første og andre trinn handler utforske og formidle tekst om språklig bevissthet. På dette alderstrinnet er det viktig å jobbe med meningsfylte tekster og aktiviteter som gir elevene muligheter til å kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter. 

Dette er en serie med fire bøker som kan brukes i undervisningen på ulike måter. Det følger også med en oppgavebok der elevene får skrive sine egne fortellinger.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Læreplanen i norsk sier blant annet at faget skal gi elevene tilgang til kulturens tekster, sjangre og språklige mangfold og skal bidra til at de utvikler språk for å tenke, kommunisere og lære. Vi ønsker å få frem kjerneelementene gjennom å la elevene lese/lytte til tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser. På dette alderstrinnet er det viktig å jobbe med meningsfylte tekster og aktiviteter som gir elevene mulighet til å kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter. Mange av kompetansemålene i norsk bør sees i sammenheng med andre fag og knyttes til ulike tema, mens disse ressursene er utarbeidet med hovedfokus på læreplanen i norsk. I denne perioden for 1.-2.trinn har vi valgt å bygge labene opp med utgangspunkt i kjente dikt/barnesanger og knytte tekstene til ulike språkleker (rim-setning-ord-stavelser-fremlyd-lydering).Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket