Matematikk

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Tall og tallforståelse

Elevene må tidlig få et godt tallbegrep og få utvikle varierte regnestrategier.

Til denne serien er det laget tre CoLab som legger til rette for klassesamtaler og refleksjon rundt tallene fra 0-20. Serien består av 3 StoryLabs, i de to første jobber elevene henholdsvis med tallene fra 0-10 og 11-20. Det er 21 IdeaLabs til denne serien som tar for seg tallene fra 0-20. Disse IdeaLaben gir elevene mengdetrening og mulighet til å utforske tallene på ulike måter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Tverrfaglig serie om begrepet tid, for eksempel om fortid, nåtid, fremtid, klokke og kalender.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Algebra

Algebra handler om å utforske strukturer, mønster og relasjoner og er en viktig forutsetning for at elevene skal kunne generalisere og modellere i matematikk.

I denne serien øver elevene på å beskrive de geometriske figurene firkant, trekant og sirkel, samt gjenkjenne mønstre og begreper.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien arbeider elevene med begrepene gjentagelser, symmetri og speilvending med utgangspunkt i mønstrene på siden. Videre kobles de geometriske figurene firkant, sirkel og trekant opp mot mønster.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket