Barnevakten - Gøy på nett

Gøy på nett er et digitalt læremiddel til bruk for at elever i 1. til 4. trinn kan tilegne seg nettvett og digital dømmekraft på en engasjerende måte.

 

Læremiddelet er utviklet særskilt for elever med nevroutviklingsforstyrrelser, men kan også benyttes til barn uten diagnoser og for hele klassetrinn. Gøy på nett er utviklet av Stiftelsen Barnevakten i samarbeid med Helse Vest, Statped og Learnlab. Prosjektet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket