Sámegiella nubbingiellan (Sámegiella 4) (Samisk som andrespråk – samisk 4)

Sámegiella nubbingiellan (Sámegiella 4) 

Sámegiella nubbingiellan, sámegiella 4, lea giellafága ja guovddáš fága gulahallama, kulturipmárdusa, oahppahábmema ja identitehtaovdáneami hárrái. Fága galgá váikkuhit dasa ahte oahppit šaddet sámegielagat. Oahpahus galgá ohppiide addit giellagelbbolašvuođa sámegielas gievrras giellaoahpahusmodeallaid bokte, ja dat guoská  maiddái ohppiide geat ožžot gáiddusoahpahusfálaldaga.

Vuđolaš giellaoahpahus lea resursapáhkka  JO1, JO2 ja JO3 luohkáide, ja lea juhkkojuvvon 6 váldofáttáide mat geardduhuvvojit. Juohke fáttás leat máŋga reaiddu gielalaš ovdánahttinbargguide, ja dat šaddet dađistaga váddáseappot. Dás gávnnat ávkkálaš resurssaid mat ovdánahttet njálmmálaš doaimma ja máŋggabealálaš oahpahusa.

(Samisk som andrespråk – samisk 4)

Samisk som andrespråk, samisk 4, er et språkfag og et sentralt fag for kommunikasjon, kulturforståelse, danning og identitetsutvikling. Faget skal bidra til at elevene blir samiskspråklige. Opplæringen skal gi alle elever, også elever som får fjernundervisning, samisk språkkompetanse gjennom sterke språkopplæringsmodeller.

Grunnleggende språkopplæring er en ressurspakke for VG1, VG2 og VG3, delt inn i seks gjentagende hovedtema. Hvert tema inneholder flere verktøy til språkutviklende oppgaver med økende vanskegrad. Her finner du en rekke nyttige ressurser som fremmer muntlig aktivitet og variert undervisning.

Buot mu birra (Alt om meg)

Buot mu birra. Dás guoskkahit dat mii lea eanemus vuđolaš ja lagamusas; buot mu birra, bearaš, beaivvit, áigi, mánut ja logut.

(Alt om meg. Her går vi inn på det mest grunnleggende og næreste, som alt om meg, familie tid, dager, måneder og tall.)

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Mu árgabeaivi (Min hverdag)

Mu árgabeaivi. Dat ráidu guoskkaha skuvlabeaivvi, viesu ja ruovttu, johtolaga ja gávppašit gávppiin

(Min hverdag. Denne serien handler om skoledagen, hus og hjem, transport og å handle i butikken.)

Dán ráiddus besset oahppit hárjehallat sániid ja doahpagiid man gusket sin skuvlabeaivái ja árgabeaivái. Dasa lassin maiddái sániid gávppi,mállásiid, ásodaga, johtolaga ja astoáigge birra.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Mu lagasbiras (Mitt nærmiljø)

Mu lagasbiras. Dát ráidu váldá ovdan luonddu ja birrasa, lagasbirrasa, jahkodagaid ja elliid.

(Mitt nærmiljø. Denne serien tar for seg natur og miljø, nærmiljøet, årstidene og dyr.)

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Āvvudeamit ja mearkabeaivvit (Feiringer og merkedager)

Āvvudeamit ja mearkabeaivvit Dán ráiddus gávdnat dieđuid juovllaid, eará allabasiid ja árbevieruid birra. Oahppit ohppet lávlaga ja smihttet lagabuidda iežaset árbevieruid biirra

(Feiringer og merkedager. Jul, tradisjoner og andre høytider er det du finner i denne serien. Elevene skal lære seg en sang og reflektere rundt egne tradisjoner.)

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Mu dearvvašvuohta (Helsen min)

Mu dearvvašvuohta. Dán guovddážis lea rumaš, psyhkalaš dearvvašvuohta, dovddut, čeavláivuohta ja identitehta. Dás besset oahppit ovdánáhttit giela vel eanet.

(Helsen min. Med fokus på kropp, psykisk helse, følelser, stolthet og identitet får elevene utviklet språket sitt enda mer.)

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Girjjálašvuohta ja muitalanárbevierru (Litteratur og fortellertradisjon)

Girjjálašvuohta ja muitalanárbevierru. Dál leat oahppit ollen jagi lohppii, ja leat gergosat stuorát gielalaš hástalusaide. Njálmmálaš muitalanárbevierru, sáŋŋer, lohkan ja čállin leat váldofokusis dán ráiddus

(Litteratur og fortellertradisjon. Elevene er nå i slutten av året og er klare for litt større språklige utfordringer.  Muntlig fortellertradisjon, sjanger, lesing og skriving er hovedfokus i denne serien.)

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Giellabargobihtát (Språkoppgaver)

Giellabargobihtát. Bargobihtát mat leat ráhkaduvvon vai ovdánahttá gelbbolašvuođa vuđolaš jietnadeamis, sátnesojaheamis, riektačállimis ja čálalaš struktuvrrain.

(Språkoppgaver. Oppgaver laget for å utvikle kompetanse i grunnleggende uttale og ordbøying, rettskriving og språklige strukturer.)

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis