Kompetanseløftet

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis – Kartleggings- og utviklingsverktøy.

Et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret (UiS), Nes kommune og LearnLab 

Hensikten med verktøyet er både kartlegging og utvikling av inkluderende praksis. For å unngå at kartleggingen blir en øvelse i å fylle ut et spørreskjema, der resultatet ofte blir at man vil ha mer kompetanse på det man er god på fra før, har dette verktøyet valgt en annen strategi:

STEG 1:

Utvikle felles begrepsforståelse og sammen sette ord på kompetansebehovet.

STEG 2:

Kartlegge kompetansebehovet som del av kollektiv læring.

STEG 3:

Utvikle organisasjonen basert på identifiserte behov

Praktisk gjennomføring av kartleggingen

Klikk her for å se de digitale læringsressursene 

Steg 1 bør gjennomføres i god tid for oppstart av kartleggingen (ca 2 uker).

Til deg som starter kartleggingen i steg 2: Når dere har gjennomført, husk å klikke kartleggingen tilbake til side 1, før koden deles videre med andre. Hvis ikke, starter kartleggingen på den siden du forlater den på.

Kommunen/ fylkeskommunen/ enheten må bestemme seg for hvilket organisasjonshierarki de vil benytte, med tilhørende avdelinger. Hvis organisasjonshierarkiet er det samme som oppsettet i Feide, er det ikke nødvendig å gjøre noe mer. Hvis det ønskes et annet oppsett, må organisasjonshierarkiet oversendes til support@learnlab.net senest en uke før kartleggingen skal starte.

NB! Ikke start kartleggingen før dere har mottatt bekreftelse på at organisasjonshierarkiet er lagt inn.

Hvis kommunen har lisens på LearnLab og du har Feide-bruker, er du allerede registrert og kan gå rett inn med Feide. Hvis kommunen ikke har lisens på LearnLab og/eller ikke er Feide-bruker, må alle deltakere opprette en bruker i forkant av gjennomføringen av kartleggingsressurs 2.

For å gjennomføre kartleggingsressurs 1, holder det at fasilitator har opprettet bruker.

Kartleggingen består av tre ressurser. NB! Du må være logget på learnlab.net før du klikker på lenkene.

Lenke til kartleggingsressurs 1

Lenke til kartleggingsressurs 2

Lenke til kartleggingsressurs 3

Du kan også søke etter ressursene i biblioteket på learnlab.net. Se egen veiledning

Skoleeier får en pålogging der de kan hente ut rapporter, med filtreringsmuligheter. Hver enhet får tilgang til egne data.

Se brukerveiledning for uthenting av rapporter i Colab

Rapporten beskriver kompetansebehovet med forslag til oppfølgingsarbeid.

Ønsker du brukerveiledning?

Her finner du forklaring steg-for-steg om hvordan du lager deg en bruker og hvordan du søker i LearnLab-biblioteket:

Finner du ikke svar på det du leter etter?

Du kan se vår support-side for ofte stilte spørsmål. 

Du kan også kontakte oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side