Kompetanseløftet

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis – Kartleggings- og utviklingsverktøy.

Et samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret (UiS), Nes kommune og LearnLab 

Kompetanseløftet skal bidra til å bygge en grunnleggende kompetanse i å forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging.

Hensikten med dette verktøyet er både kartlegging og utvikling av inkluderende praksis. For å unngå at kartleggingen blir en øvelse i å fylle ut et spørreskjema, der resultatet ofte blir at man vil ha mer kompetanse på det man er god på fra før, har dette verktøyet valgt en annen strategi:

STEG 1: Undersøke

Utvikle felles begrepsforståelse og sammen sette ord på kompetansebehovet.

STEG 2: Kartlegge

Kartlegge kompetansebehovet som del av kollektiv læring.

STEG 3: Videreutvikle

Utvikle organisasjonen basert på identifiserte behov

Praktisk gjennomføring av kartleggingen

Klikk her for å se de digitale læringsressursene 

Steg 1 bør gjennomføres i god tid for oppstart av kartleggingen (ca 2 uker).

Til deg som starter kartleggingen i steg 2: Fasilitator kan logge inn ved bruk av FEIDE, om organisasjon er tilkoblet Learnlab via FEIDE. Hvis ikke må fasilitator opprette bruker på learnlab.net for å kunne gjennomføre kartleggingen. 

Hvis Kommunen/ fylkeskommunen/ enheten ønsker å bruke en annet organisatorisk oppsett enn det som er i FEIDE, eller ikke er tilkoblet Learnlab via FEIDE,  må de sende over en oversikt over hvilke enheter og avdelinger, samt e-mailadressene til fasilitatorer som skal gjennomføre undersøkelsen. Dette organisasjonshierarkiet oversendes til support@learnlab.net senest en uke før kartleggingen skal starte. Ikke start kartleggingen før dere har mottatt bekreftelse på at organisasjonshierarkiet er lagt inn.

NB: Etter endt gjennomføring kan fasilitator hente ut rapport med data fra sin deltakergruppe. Kommuneadministrasjonen får tilgang til aggregerte resultater på kommune og definerte undernivå, eksempelvis skole.

Hvis kommunen har lisens på Learnlab og du har Feide-bruker, er du allerede registrert og kan gå rett inn med Feide. Hvis kommunen ikke har lisens på Learnlab og/eller ikke er Feide-bruker, må alle deltakere opprette en bruker i forkant av gjennomføringen av kartleggingsressurs 2. Det er kun fasilitator som trenger å være å være lagt inn under organisasjonen i Learnlabs systemer. Deltagerne som skal gjennomføre kartleggingen trenger kun å opprette en bruker i Learnlab. 

For å gjennomføre kartleggingsressurs 1, holder det at fasilitator har opprettet bruker.

Kartleggingen består av tre ressurser. NB! Du må være logget på learnlab.net før du klikker på lenkene.

Lenke til kartleggingsressurs for steg 1

Lenke til kartleggingsressurs for steg 2

Lenke til kartleggingsressurs for steg 3

 

Skoleeier får en pålogging der de kan hente ut rapporter, med filtreringsmuligheter. Hver enhet får tilgang til egne data.

Fasilitator kan hente ut rapport fra egen gjennomføring etter økten er avsluttet: Se brukerveiledning for uthenting av rapporter i Colab

Rapporten beskriver kompetansebehovet med forslag til oppfølgingsarbeid.

Ønsker du brukerveiledning?

Her finner du forklaring steg-for-steg om hvordan du lager deg en bruker og hvordan du søker i LearnLab-biblioteket:

Finner du ikke svar på det du leter etter?

Du kan se vår support-side for ofte stilte spørsmål. 

Du kan også kontakte oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side