Hva er dybdelæring?

Dybdelæring dreier seg om å forberede elevene på endringene i samfunnet, arbeidslivet og privatlivet, gjennom å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger. LearnLab er designet spesielt for å tilrettelegge for dybdelæring ved å bygge på pedagogisk forskning og teori

Hva er viktig i dybdelæring:

Å mestre ferdigheter og fagbegreper

Kritisk tenkning

Samarbeid

Problemløsning

God kommunikasjon

Kontinuerlig læring (lære å lære)

Et lærende tenkesett

Å se sammenhenger mellom fagområder

Refleksjon

Hva er viktig i dybdelæring:

Mastery of skills and content

Critical thinking

Working collaboratively

Problem solving

Good communication

Continued learning (learning to learn)

A growth mindset

Making connections between subject areas

Reflection

Det er stor forskjell på å tilegne seg fakta og tilegne seg begreper.

I stedet for at elevene husker og repeterer informasjon, blir de utfordret til å sette ord på sin tenkning og anvende den i kjente og ukjente situasjoner. I tillegg lærer de å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.