Fagfokus 2024: Praktisk bruk av KI i skolen

Share This Post
Takk til Fagfokus for en fin dag på “Praktisk bruk av KI i skolen”!
 
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle verktøy som ikke bare forbedrer, men også transformerer læringsopplevelser. Med vårt KI-assistent Learny tilbyr vi elevene spørsmål og tips underveis i læringsprosessen, noe som oppmuntrer til refleksjon og videreutvikling. Lærere får samtidig verdifull innsikt i elevenes arbeid, noe som er uvurderlig i det formative vurderingsarbeidet. 
 
Vi fikk lære mer om forskningsbasert pedagogikk og hvordan vi, sammen med forskere, utvikler Learnlab. Dette samarbeidet er kritisk for å sikre at våre pedagogiske verktøy er både innovative og effektive.
 
Tusen takk for engasjerte samtaler og for at dere delte denne dagen med oss!
More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv