EnquiryLab

Innsiktsbasert datainnsamling, kun for dypere læring

EnquiryLab er et undersøkelsesverktøy bestående av 50 forskningsbaserte indekser. Målet er å utvikle trivsel, likestilling og dyp læring. I EnquiryLab er det gruppen som kollektivt bestemmer hva som er viktig, det er derfor mulig å legge til egne spørsmål. Verktøyet er laget spesifikt for å unngå å produsere data som kan brukes for å rangere skoler eller lage ovenfra-og-ned kontroll prosesser. EnquiryLab samler innsikt og forståelse for videre utvikling.

EnquiryLab er et verktøy for samarbeidsprosesser der gruppen involveres i felles utforskning av:

Vår ambisjon er å støtte og ta initiativ til bevisst, kollektiv organisasjonslæring, ved å systematisk se til deltakernes forforståelser kombinert med skole-basert tiltakslæring – for å skape trivsel og dypere læring på alle trinn.