Learnlabs digitale læringsinnhold

Ved kjøp av lisens på våre innholdspakker får du også tilgang til hele Learnlabs digitale verktøykasse.  Learnlab består av fem brukervennlige og trygge verktøy med Feide-pålogging i et sømløst, digitalt økosystem. Vi har flere tusen undervisningsopplegg og interaktive bøker for hele skoleløpet. Alle våre læringsressurser er skreddersydd til LK20 og rammeplanene, med fokus på begrepslæring og dybdelæring.

Learnlabs innholdspakker:

Learnlab 1.-4.trinn

Læremiddelpakken inneholder varierte læringsressurser for 1.- 4. trinn knyttet til de tre tverrfaglige temaene. Du finner ressurser til alle kompetansemål i fagene norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag, med en rekke koblinger til andre fag.

Les mer

Learnlab 5.-7. .trinn

Læremiddelpakken inneholder varierte læringsressurser for 5.- 7. trinn knyttet til de tre tverrfaglige temaene. Du finner ressurser til alle kompetansemål i fagene norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag, med en rekke koblinger til andre fag.

Les mer

Learnlab 8.-10.trinn

Læremiddelpakken inneholder varierte læringsressurser for 8.- 10. trinn knyttet til de tre tverrfaglige temaene. Du finner ressurser til alle kompetansemål i fagene norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag, med en rekke koblinger til andre fag.

Les mer

Learnlab samisk

Her finner du ressurser på lulesamisk, nordsamisk og sørsamisk, fra 1.trinn i barneskolen til den videregående skolen. Learnlabs digitale læremiddel tar utgangspunkt i de samiske kompetansemålene i læreplanen.

Les mer

Vg1 Salg, service og reiseliv

En læremiddelpakke med varierte læringsressurser for utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv (vg1). Du finner ressurser til alle kompetansemål i fagene forretningsdrift, kultur og samhandling, samt markedsføring og innovasjon.

Les mer

Markedsføring og ledelse (ML1 og ML2)

En heldekkende læremiddelpakken for programfaget Markedsføring og ledelse vg2 og vg3. Jobb med de nye kjerneelementene på mange spennende måter; Markedsanalyse og innsikt, Markedsstrategiske vurderinger, samt Kreativitet og problemløsninger.

Les mer

VGS Fellesfag

Læremiddelpakken inneholder varierte læringsressurser for videregående knyttet til de tre tverrfaglige temaene. Du finner ressurser til kompetansemål i fagene norsk, samfunnsfag og naturfag, med en rekke koblinger til andre fag.

Les mer

Entreprenørskap og bedriftsutvikling (EBU1 og EBU2)

Heldekkende læremiddelpakke for programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling vg2 og vg3. Jobb med de nye kjerneelementene på mange spennende måter; Innovasjon og nyskaping, Verdiskaping og bærekraft, samt Strategi og virksomhetsutvikling.

Les mer
Boy holding a cup next to ear

Digitale ressurser for skoleledelse

En ressurspakke til bruk i lærende møter. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dypere læring gjennom kollektiv deltagelse for medarbeiderne, samarbeid og fokus på sentrale begreper.

Les mer
Jente som snakker inn i en kopp

Digitale ressurser for kommunal ledelse

En ressurspakke til bruk i lærende møter. Her får du fleksible og interaktive opplegg til bruk i nettverk på tvers av skoler, og på samlinger for ledere på tvers av skoler og barnehager i kommunen.

Les mer