Idealab brukarrettleiing

Idealab logo

Ofte stilte spørsmål

IdeaLab er verktøyet for å skape, redigere og publisere tankekart og tidslinjar.

I IdeaLab kan eleven utforske idear og visualisere sin forståing av konsept og omgrep. Elevens kreativitet, kompetanse og kommunikasjon blir utfordra når ein på gruppenivå eller individuelt jobber med å settje saman ord, omgrep og bilete i ulike system og hierarki.

Visualiseringane i IdeaLab er dynamiske og kan enkelt endrast frå tankekart til familietre eller frå omgrepssirkel til tidslinje. Arbeidet delast på tvers av applikasjonar i LearnLab-universet, eller eksporterast til ekstern deling og lagring.

I IdeaLab lagar du tankekart over ulike temaa. Du legg til element(noder) som du byggjar på med nye element og arrangerar på ulike nivå.

Du kan leggje til tekst, bilete, video, symbol og lyd i nodene. I IdeaLab finn du eit ressursbibliotek med millionar av bilete, videoar og symbol kor opphavsrettar er avklart. Ressursblioteket er søkbart og sortert ut frå omgrep i LK20. Du kan også laste opp eigne lydar, videoar, symbol og bilete.

I IdeaLab kan ein jobbe individuelt eller fleire kan samarbeide.

Du legg inn bilete ved å bruke menyen til venstre og trykkje på bilete. Du kan søkje opp eit i biblioteket, velje ut frå kategoriane eller laste opp eit eiga bilete.

Vel du å laste opp eit eiga bilete kan du anten velje frå filer på eininga di, eller du kan kopiere eit bilete frå nett og lime inn i opplastningsvinduet. Du limer inn bilete ved å trykkje ctrl+v -tastane samtidig.

Du kan velje ein eller fleire medforfattare for ein IdeaLab, då kan dykk jobbe og redigere same lab.

Du veljer kven som skal vere medforfattar(ar) i oversikta i Mine IdeaLabs. . Trykk på dei tre prikkane oppe til høgre på IdeaLaben og velmedforfattar. Då kan du velje kollegaer og/eller elevar.

Ved å dele ein kopi får dei du delar med ei eiga versjon av IdeaLaben som dei kan jobbe i.

Dersom du vil dele ein kopi av ein IdeaLab med kollegaer eller elevane dine gjer du dette i oversikta i Mine IdeaLabs. Trykk på dei tre prikkane oppe til høgre på IdeaLaben du vil dele og vel del ein kopi. Då får du opp eit felt kor du kan velje kva for brukarar du vil dele med. Du får kun opp kollegaer og dine elevar på din arbeidsplass.

IdeaLab er kun tilgjengeleg for brukarar med ein lisensavtale. Dersom din arbeidsplass har lisens og du fortsatt får denne meldinga må du kontakte support. Oppgi brukarnamn og påloggingsmetode.

Finn du ikkje svar på det du leitar etter?

Kontakt oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side