Vårt pedagogiske grunnlag

Skap og engasjer - framtidsretta læring

Unge i dag veks opp i ei kompleks og raskt skiftande verd, med utfordringar knytt til miljø og berekraft, psykisk helse og større sosiale skilnader. For å møte desse utfordringane treng vi kreativitet, engasjement, kritisk tenking, refleksjon, samarbeid og eit globalt tankesett for borgarane i framtida. Learnlab er basert på progressiv pedagogisk tenking og forsking, og er laga spesielt for å møte behovet for kompetansen som trengst i framtida. Ved å legge til rette for djupnelæring og oppdaging av nye omgrep, kan ein ruste dei som skal lære til å forandre verda til det betre.

Eit digitalt læringslaboratorium

Learnlab består av ei unik samansetning av verktøy og innhald som er designa for å vere engasjerande, morosamt og interaktivt, samtidig som det gir lærarar innsikt i nye vurderingsformer. Ved å bruke dei ulike interaktive oppgåvene kan kvar LearnLab-økt tilpassast spesifikk omgrepslæring eller læringsmål. Deltakarane visualiserer, samarbeider, kommuniserer og utforskar tema og omgrep på ein engasjerande måte i kvar Learnlab-økt.

Elever skal vere produsentar, ikkje konsumentar

Når utdanning no forandrar seg frå den tradisjonelle funksjonen som informasjonsformidlande til å fokusere på å fasilitere og rettleie dei som skal lære, må vi også endre verktøya og metodane vi brukar i læringsprosessen. Dette er den underliggande ideen bak utforminga av Learnlab, der elevane aktiviserast og deltar både verbalt og gjennom sine telefoner, nettbrett eller datamaskiner.

Kollektiv læring

Vi lærer best i fellesskap, derfor er kollektiv læring sentralt hos Learnlab. Learnlab er designa for samarbeid, problemløysing og å tenke utanfor boksen. Gjennom å jobbe i grupper og skape saman, kan elevane utvikle og styrke sine sosiale ferdigheiter og samarbeidsevner.