Solum: Bilskade, lakk og karosseri Vg2

Målet med dette kurset er å hjelpa elevane til å bli faglege, sterke yrkesutøvarar med engasjement og skaparglede. I kurset blir det søkt å balansera teori med praktiske oppgåver som skal synleggjera yrkesmessige tradisjonar. Her skal du ha høve til å reflektera over korleis val av metode og materiale påverkar sluttresultatet. Dette igjen skal stimulera deg til kritisk tenking og val av metode å gå fram på i studiet ditt for å læra på best mogleg måte.
 
Kurset er utvikla på bakgrunn av tekst frå Jostein Årskog boka si «Bilteknikk – karosseri, rammer og lakk».

I denne serien finner du lærerveiledning som blant anna beskriv den pedagogiske modellen som er rammeverket for alle seriane i dette kurset. I tillegg er det en Storylab som er meint å være et ressurshefte for elevene kvar dei kan samle elevarbeid og notat dei tenkjer kan hjelpe inn mot eksamen.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serie stifter vi bekjentskap med ulike konstruksjonsmaterialer som er vanlig i karosseribygging og deres egenskaper. Vi lærer blant annet om belastningsdiagram og ulike former for profilering.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien ser me nærare på arbeidet med helse, miljø og tryggleik og på korleis dei påverkar karosseriarbeidet. Verneutstyr er ein viktig komponent i dette, i tillegg til arbeidstilsyn og internkontroll, for eit godt arbeidsmiljø og for å unngå skadar.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien dykker me ned i ulike samanføyingsmetodar: sveise-, lodde- og limeteknikkar på metall eller plast.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien skal me læra meir om innfestningsteknikkar som boring, nagling, teiping borrelås, og dessutan byggjesystem med ulike profil.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien lærer me om ulike maskiner og verktøy som blir brukt for omarbeiding av ulike karosserielement.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien lærer du om lover og forskrifter som gjeld for karosseribygging og bilskadereparasjonar.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien stifter vi bekjentskap med ulike type konstruksjoner og karosserityper. I tillegg ser vi på aktiv og passiv sikkerhet og beregning av vektfordeling.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien kan du lære om ulike prinsipper for reparasjoner og databaserte systemer som hjelper verkstedet taksere skadeomfanget og tidsbruk for reparasjon.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien får me vita om ulike verktøy, maskiner og teknikkar for å retta opp i skadar som har oppstått i karosseriet.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien ser me på utstyr som hjelpar i arbeidet med karosseri når med skal: festa, retta ut og demontera ulike delar.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien skal vi lære mer om bruk av ulike benker og måleutstyr for å rette, justere og vurdere karosseriskader.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien lærer vi om tyngre kjøretøy og ser nærmere på arbeid på høye karosserier med fokus på sammenføying og å øke vridningsstivheten.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien undersøker vi hvordan man kan beskytte karosseriet under bygging, hvordan vedlikeholde kvaliteten over tid, samt hvordan beskytte ved skadereperasjoner.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien skal vi lære mer om hvordan sjekke bilens hjuloppheng og understell ved skadereperasjoner.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien stiftar me kjenning til Køyretøyfôreskrifta og lærer om reparasjon, ombygging og oppbygging av karosseri.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien får du en oversikt over ulike typer kjøretøy og ulike typer utstyr som kan bli montert. I tillegg kan du lære om EU-direktiv og sluttkontroll.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien lærer vi mer om grunnarbeid som sliping, sag, rengjøring og retting i tillegg til å se på ulike typer utstyr for de ulike teknikkene.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien ser du nærare på korleis du kan planleggja og gjennomføra jobbar med mottoet «Orden gir effektivitet, tryggleik og trivsel».

Sjå denne serien i biblioteket