Matematikk

Her finn du oversikt over ressursane, sortert etter overordna tema:

Tema:

Algebra

Algebra handlar om å utforske strukturer, mønster og relasjonar og er ein viktig forutsetning for at elevane skal kunne generalisere og modellere i matematikk.

I denne serien presenterast elevane for to- og tredimensjonale geometriske figurar. Dei diskuterar kva som er forskjellen mellom to- og tredimensjonale figurar, øvar seg på omgrep og samanliknar figurane.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

I denne serien arbeider elevane med omgrepa gjentakingar, symmetri og spegelvendingar med utgangspunkt i mønstera på sida. Vidare koplast dei geometriske figurane firkant, sirkel og trekant opp mot mønster.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket