Idealab

Utforsk, visualiser og del dine idear

Idealab logo
I Idealab kan eleven utforske idear og visualisere si forståing av konsept og omgrep.  Kreativitet, kompetanse og kommunikasjon blir utfordra når ein jobbar med å setje saman ord, omgrep og bilete i ulike system og hierarki. Visualiseringane i Idealab er dynamiske og kan enkelt endrast frå tankekart til familietre eller frå omgrepssirkel til tidslinje. Arbeidet delast på tvers av applikasjonar i Learnlab-universet, eller eksporterast til ekstern deling og lagring.