Learnlab sitt digitale læringsinnhald

Logoen til alle de fire learnlab applikasjonene og biblioteket på et nettbrett

Learnlab består av fire brukarvenlege og trygge verktøy med Feide-pålogging i eit saumlaust, digitalt økosystem. Vi har over 1800 undervisningsopplegg og interaktive bøker for heile skuleløpet. Alle våre læringsressursar er skreddarsydd til LK20 og rammeplanane, med fokus på omgrepslæring og djuptgåande læring.

Digitale læremiddelpakkar skreddarsydd til LK20

Learnlab sin lisensavtale gir tilgang til heile Learnlab sitt digitale økosystem med Feide-pålogging og læremiddelpakka du har bruk for. 

Våre digitale læringsressursar har kvalitetssikra innhald som er klart til bruk. Her får du fleksibelt, interaktivt innhald for kollektive refleksjonar, som aktiverer elevane gjennom utforskande elevproduksjon og dermed fremjar djuptgåande læring. 

Sjølv om alle læringsressursane er klare til bruk, kan du sjølv redigere og tilpasse dei til lokale forhold.

Med Learnlab-lisens får du:

Les meir om LearnLabs digitale læremiddelpakkar her

illustrating students working together on a lap

Individuell og kollektiv djuptgåande læring

Alle LearnLabs verktøy er skapt for elevproduksjon. Dei interaktive læringsøktane inneheldt varierte oppgåver for kollektiv læring. Dei multimodale bøkene har malar og fagtekstar som elevane jobbar vidare med, samstundes tankekart som støttar omgrepslæringa.

Utvikla av lærarar - for lærarar

Innhaldet i LearnLabs digitale bibliotek er utvikla av dyktige lærarar. Alle ressursane er redigerbare og kan tilpassast dine elevar. Du kan lage ressursar sjølv, eller bruke undervisningsopplegg du har laga tidlegare, på nye, spennande måtar.

Students working together
Image of digital photo gallery

Visuell omgrepsbank med millionar av ressursar

I LearnLab finn du millionar av søkbare bilete, videoar og symbol kor opphavsrett er avklart. Alle ressursane er sortert i ein omgrepsbank knytta til overordna og underordna omgrep i LK20.

Ivaretaking av personvern

I LearnLab blir elevanes og læraranes personvern varetatt. LearnLab er eit norsk selskap som følgjer norske og europeiske myndigheiters strenge personvernforordningar. Vi garanterar at elev- og brukardata som genererast i LearnLab ikkje blir misbrukt eller selt vidare.

Bli med i vårt Deep Learning Society

Ynskjer di kommune eller region å bli ein del av oss i LearnLab i eit samarbeid der vi jobbar saman for å utvikle pedagogikk, teknologi, og pedagogisk leiing? Målet med Deep Learning Society (DLS) er å fremme utdanning som går vidare for å vektleggje kreativitet, opne spørsmål, tid til å tenkje og aktive elevar. Med andre ord: djup læring som førar til ferdigheiter frå det 21. århundre.

Samarbeid for å gje verda innovativ læring

Vi samarbeidar med fleire stiftingar, myndarr, skuler og andre organisasjonar for å opne for gratis, interaktiv, og morosam læring i utdanninga. Kontakt oss for å bli partnar i denne satsa! Som partnar, gjev vi deg mogelegheiter til å kommunisere oppdraget ditt til elevane. Om du har viktig og relevant innhald som kan bidra til å skape verdsborgarar som er betre rusta til å løyse morgendagens utfordringar, er vi veldig interessert i å samarbeide om å lage interaktivt innhald og engasjerande læringsopplevingar.