Om oss

Learnlab er eit norsk selskap, grunnlagt i 2017, med kontor i Oslo. Grunnleggarane har meir enn 25 års erfaring med utdanningsutvikling og -teknologi.

Vår målsetting

Vi ønsker å påverke framtida ved å skape og dele engasjerande læringsopplevingar som bygger djupare forståing og ny kunnskap.

People climbing a ladder

Kreativ og engasjerande læring for ei betre verd!

Med Learnlab kan lærarar og andre pedagogar skape økter med varierte interaktive oppgåver, visualisere innhald og engasjere deltakarar gjennom deira digitale einingar. Learnlab tilbyr også lisensiert og kvalitetssikra innhald for utdanning og vurderingsdata. Ein del av langtidsvisjonen for selskapet er å skape eit godt alternativ for vurdering i skulen. Vi trur dette er mogleg ved å samle inn data frå kunnskapen som skapast undervegs, i staden for standardiserte testar på slutten av semesteret.

Les meir om våre applikasjonar
Girl talking into a phone cap

Medgrunnleggar av ARC

Learnlab var med på å grunnlegge ARC. Ein organisasjon med mål om å etablere ei gruppe med globale utdanningssystem som fremmar verdiane rettferd, trivsel, inkludering, demokrati og menneskerettar for alle elevar.

Les meir om ARC

Møt vårt fantastiske team

Ansikta bak suksessen vår

Learnlab-teamet består av engasjerte individ med ulik ekspertise som alle jobbar mot det felles mål å lage verdas beste læringsverktøy for djupare læring.

Folka

Yngve Lindvig

CEO
yngve@learnlab.net
+47 907 85 069

Jarl Inge Wærness

Direktør innhald
jarlinge@learnlab.net
+47 911 63 165

Erlend Kobro

Produktleiar
erlend@learnlab.net
+47 452 91 802

Oda Skandsen

Marknadsleiar
oda@learnlab.net
+47 95904390

Inger Lise Bratteteig

Prosjektleiar

Trude Wang Tørvik

Digitalpedagog
og leiar for sal
trude@learnlab.net
+47 913 59 664

Tore Skandsen

Direktør, styremedlem

Tone Mari Gurskevik

Digitalpedagog og kundeansvarleg tonemari@learnlab.net
+47 926 36 037

Alexander Risøy

Direktør teknologi, styremedlem

Terje Melheim

Seniorrådgjevar

Peter Ulholm

Direktør Danmark

Anders Halrynjo Lindvig

Konsulent
Teknologi og marknad

Elias Viddal

Konsulent

Utviklarteam

Jovica Mitkovski

Uviklingsleiar

Miroslav Janeski

Prosjektleiar AI/ML

Zoran Minovski

UI/UX Engineer

Darko Dimkovski

DevOps & System Engineer

Ivancho Petrovski

Developer

Darko Dimitkovski

Developer

Rafail Milovanoski

Developer

Victorija Ristova

Developer

Milan Levkov

Developer

Borka Strezovska

QA Engineer

Bojana Jovanovska

QA Engineer

Eleonora Moneva

Developer

Content developers

Pål Berglund

Teacher

Kristine Ellefsen

Teacher

Ingrid Bjørnnes

Teacher

Stine Flank-Lothe

Teacher

Toril Olsen

Teacher

Olav Christian E. Løken

Teacher

Researchers

Tony Burner

International Strategic Critical Friend

Rolf K. Baltzersen

Researcher

Louise Stoll

International Strategic Critical Friend