Gøy på nett 8. - 10. trinn

Velkommen

Lucas og Linnea går på ungdomsskolen og er aktive på sosiale medier og i gaming. Det er vanskelig å slå av mobilen på kvelden, og så dukker det opp en ukjent person som spør om å bli venn. 

Gjennom fire oppgaver går eleven reflektere over egen tidsbruk, vennskap, personopplysninger og hvordan forebygge nettovergrep. Her får eleven hjelp til å ta egne valg og utvikle grunnleggende ferdigheter i digital dømmekraft. Eleven får utfordre egne holdninger og verdier gjennom å se seg selv og andre mennesker som verdifulle og likeverdige også i det digitale livet.   
 Oppgavene legger opp til refleksjon og formidler konkrete råd. Gøy på nett 8. – 10. trinn oppfyller læreplanen LK20 sine læringsmål i digital dømmekraft etter 10. trinn:  

  • Kunne følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett  
  • Bruke strategier for å unngå uønskede hendelser  
  • Vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier  

 Gøy på nett har eleven og elevens skjermbruk i fokus. Læreren kan enkelt tilpasse oppgavene til den enkelte elev, kognitive nivå, erfaringer med skjerm, medelevers skjermbruk og foreldrenes digitale praksis på hjemmebane.  Gøy på nett har særlig tilrettelegging for barn med nevroutviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD, og Tourettes syndrom. 

Klar for å komme i gang?

I listen nedenfor navigerer du direkte til oppgavene. Du må opprette en LearnLabbruker eller logge inn via Feide for å gjennomføre oppgavene.  

Gøy på nett er utviklet av Stiftelsen Barnevakten i samarbeid med RFM Helse Vest, Statped og Learnlab. Prosjektet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet. Filmene er produsert av Animasjonslandslaget.