Vores pædagogiske grundlag

Skab og engager - fremtidsorienteret læring

Unge vokser i dag op i en kompleks og hurtigt skiftende verden med udfordringer relateret til miljø og bæredygtighed, mental sundhed og stigende sociale uligheder. For at imødegå disse udfordringer har vi brug for kreativitet, engagement, kritisk tænkning, refleksion, samarbejde og et globalt mindset for fremtidens borgere. Learnlab er baseret på progressiv pædagogisk tænkning og forskning, og er designet specifikt til at imødekomme behovet for fremtidens kompetencer gennem tilrettelæggelse for dybdegående læring og opdagelse af nye begreber.

Et digitalt læringslaboratorium

Learnlab består af en unik kombination af værktøjer og indhold, der er designet til at være engagerende, sjovt og interaktivt, samtidig med at lærerne får indsigt i nye former for evaluering. Ved at bruge de forskellige interaktive opgaver kan hver LearnLab-session tilpasses specifikke mål for undervisningen. Deltagerne visualiserer, samarbejder, kommunikerer og udforsker temaer og begreber på en engagerende måde i hver Learnlab-session.

Elever skal være producenter – ikke forbrugere

Når uddannelse forandrer sig fra den traditionelle funktion med at formidle viden til en funktion med at facilitere og vejlede elever, så må de værktøjer og metoder, vi bruger i læreprocesser også gøre det. Learnlab er skabt på denne baggrund; at gøre deltagere i stand til at producere indhold og være aktive in deres egen læreproces. Deltagerne kan kommunikere verbalt og ved at bruge deres telefoner, tablets eller computere.

Kollektiv læring

God læring sker i grupper! Derfor har samarbejde et helt centralt fokus for Learnlab. Learnlab’s funktionaliteter er designed for at unferstøtte cooperative læring, problemløsning and divergent tænkning. Ved at arbejd i grupper og skabe noget sammen, kan elever styrke deres samarbejdsevne og evne til at indgå i grupper.