Vores ydelser

Bare sig det – vi kan klare det hele!

Ydelser

Vores ydelser er en kombination af digital læringsteknologi, ny progressiv pædagogik og forskning. Alt hvad vi gør, er en kombination af dette – både når vi arbejder sammen med partnerorganisationer, forskere og professionelle i feltet.

LearnLab er et gratis læringsværktøj, som du uden begrænsninger kan bruge til at lave et indhold, som dun kan dele med andre. Ud over dette tilbyder LearnLab særligt tilrettelagte indholdspakker rette mod 21th Century Læring som en del af en licensaftale med skoler og kommuner. Licensen giver skolen og/eller kommunen adgang til et eksklusivt netværk, hvor man får formative vurderingsdata for hver elev baseret på deres engagement og kvaliteten af det, de har produceret. Danske skoler og kommuner læs mere her.

DLS er et netværk, der består af kommuner og skoler fra de nordiske lande, som ønsker at dele erfaringer og viden om at udvikle kapaciteten til arbejdet med dyb læring blandt ledere, lærere og elever. LearnLab udstyrer de deltagende organisationer med digitale værktøjer af høj kvalitet designet til at stimulere en dyb læringsproces. Hvordan vil elever opleve dyb læring med eller uden digitale værktøjer, hvis ikke også lærerne gør det i deres professionelle læring og udvikling? Det er ledetråden i DLS, hvor deltagende organisationer sammen med ledende uddannelsesforskere udforsker og udvikler nye måder, hvorpå man kan tilrettelægge og facilitere dybe læringsprocesser. Ledetråden indikerer også princippet om modellering som nøglen til art skabe dyb læring med succes. Lærere og ledere har brug for særlige metoder og værktøjer til at udvikle kapaciteten til at modellere og skabe den type læring, de vil have mere af fra eleverne. Her er nogle af de forskere, som DLS deltagerne har fået feed back fra: Knut Roald, Kjell B. Hjertø, Louise Stoll, Andy Hargreaves, Viviane Robinson, Michael Fullan, Lorna Earl og Jan Merok Paulsen. Danske skoler og kommuner læs mere her.

Måling af det, der betyder noget ud over blot faglige resultater er vores mål, når vi udvikler undersøgelser til statistisk analyse eller evaluering af strategier. Det er et paradoks, at vi i uddannelser på den ene side har brug for mindre data, fordi mange ledere og undervisere føler, at vi allerede har mere data til rådighed, end vi kan bruge i uddannelserne. På den anden side er den type data, der indsamles og er til rådighed den, der lettest kan måle og kvantificere læring som fx læsning og matematik.

Hvis undervisere ønsker at forberede deres elever til fremtiden og ikke til fortiden, er de nødt til at udvikle deres egen evne til at arbejde med dyb læring, så de kan modellere den undervisning, der betyder mest og facilitere dyb læring blandt eleverne. Hvis man ønsker at forbedre evne til dyb læring både blandt de professionelle og eleverne, er der brug for nogle indikatorer på dyb læring. Hvilke tegn på dyb læring skal vi kigge efter? Hvilke spørgsmål skal vi stille eleverne? Hvordan kan vi bruge indikatorer på dyb læring på måder, der faciliterer dyb læring? Det er LearnLab specialiseret i; arbejde evidensinformeret til at udvikle dyblæring for ledere, lærere og elever.

Vi tilbyder kvalitative og kvantitative analyser af uddannelsesprogrammer, strategier og projekter. Evalueringen ses i en samfundsmæssig kontekst og er baseret på en kombination af teknologi, ny pædagogik og betydningsfuld forskning. .

Vi benytter følgende metoder:

– Interviews (individuel og gruppe)
– Surveys
– Studier af registerdata
– Observationer

Vi har i den seneste tid evalueret projekter som:

– Strategisk fordeling af ressourcer i skoler
– Elever med faglige udfordringer
– Effekter af strategier

LearnLab er medstifter af ARC sammen med professor Andy Hargreaves. ARC´s vision er at samle en global gruppe af uddannelsessystemer, der fremmer værdier som lighed, alle skal kunne bruge sine evner, trivsel, inklusion, demokrati og menneskerettigheder for alle elever i veldrevne højt udviklede systemer. Det vil altid være en vigtig evne at kunne læse, regne og løse problemer. Men i en verden med økonomiske ændringer, stigende ulighed og hastige forandringer, er det nødvendigt at udvide vores forståelse af og tilgang til, hvordan vi forbedrer uddannelsessystemer for alle elever. Besøg atrico.org for mere information.

Hvert år giver LearnLab mere 100 key notes på engelsk, norsk eller dansk. Emnerne er pædagogik, teknologi og dyb læring. .

Eksempler på titler:

“Skab og Del Dyb Læring.”

“Kan teknologi bidrage til trivsel, lighed og kreativitet?”

“Teknologi og læring i fremtidens uddannelse.”

“Progressiv uddannelse I en digital verden”