Digital læremiddelpakke for mellemtrinnet

learnlab-illustration-img1

En læremiddelpakke med variererede læringsressourcer for mellemtrinnet. Her får du fleksible og interaktive oplæg, som lægger op til dyb læring gennem elevernes kollektive deltagelse og samarbejde. Ressourcerne passer fint til samarbejde om centrale begreber i løbet af en periode, men kan også benyttes i et enkel undervisningsforløb.

LEARNLABS DIGITALE LÆREMIDDELPAKKE

Fag på mellemtrinnet

Læremiddelpakkerne kan bestilles af enkeltskoler eller kommuner. De kan købes hver for sig eller samlet. Prisen er avhængig af størrelsen på kommunen/skolen. Tag kontakt for pristilbud.

I 2021 LANCERES:

Arbejde med centrale begreber

Undervisningsoplæggene er konstrueret på en sådan måde, at eleverne gradvis opdager de centrale begreber og idéer ved at arbejde med de vigtige spørgsmålene i fagene.

Hvis læreren ønsker at arbejde med begreber og/eller tværfaglige temaer med eleverne, findes der en række læringsressourcer at vælge imellem. De er meget fleksible og præsenteres som labs, hvor lærerne selv kan justere, ændre og tilføje, hvis det ønskes. Opaverne er hovedsageligt i åbne og problemløsende. Læremidlet anbefaler en rækkefølge med stigende progression og sværhedsgrad, men lærerne kan frit til vølge ud fra det aktuelle behov. Alle ressourcer i læremidlet er let tilgængelige via søgesiden hvis man har købt licens.

.

Aktive elever som arbejder sammen digitalt

Teknologien i LearnLabs læringsressourcer lægger stor vægt på kollektiv og aktiv læring. Det faglige indhold præsenteres som interaktive opgaver på måder som øger engagementet. Eleverne kobler sig på forløbet med mobiltelefon, Ipad eller computer og får flere muligheder for at give udtryk for sine reaktioner, spørgsmål og refleksioner undervejs i mødet med en idé. Læreren kan bygge videre på elevernes egne input og forslag, og føre læringen videre i ønsket retning sammen med eleverne. Ved at stimulere til undring og udforsking engageres eleverne til at være producenter af ny viden i stedet for forbrugere.

Vores hovedmål er at udvikle digitale læremidler, som styrker den kollektive dimension. Dette er ikke læremidlet for dig, hvis du ønsker undervisningsopæg, hvor eleverne sidder hver for sig og løser opgaver med prædefinerede rigtige og forkerte svar. Her kan eleverne forstå, hvad et samfund er, hvorfor mennesker søger sammen, hvordan mennesker udvikler identitet og samhandler med andre, og hvordan vi skal passere på den klode, vi bor på. Vi tænker på, at elever lærer dette bedst ved at modellere sådanne samhandlinger. Og her gir teknologien os muligheder som ikke eksisterede tidligere. Teknologien som benyttes, giver læreren mulighed for at lade eleverne som gruppe arbejde sammen om at finde frem til fælles løsninger. De skal selv opleve, at de løser fremtidens udfordringer sammen. I tillæg til digitale, kollektive opgaver, findes der en række forslag til opgaver og praktiske aktiviteter, som ikke kræver at eleverne er logget på en digital enhed.

Læremiddelet lægger vægt på elevernes egenaktivitet. Elevernes egne forslag inkluderer, hvor eleverne kan vurdere for og imod, finde frem til konsekvenser selv og vise disse frem for hinanden. Eleverne møder varierede faglige udtryksformer både gennem skrevne ord og begreber, men også gennem billeder, figurer og film.

Unilogin og vurderingsgrundlag

Når du køber læremidlet, får du også adgang til Unilogin for elever og lærere. Det betyder, at alt hvad eleverne producerer er trygt lagret. Læremidlet følger standarder for GDPR.

Læremidlet er bygget op på en sådan måde, at du kan samle vurderingsgrundlag både på gruppe- og individniveau.

Alt eleven arbejder med, både individuelt og kollektivt bliver automatisk samlet i elevens vurderingsmappe, struktureret efter læringsmål og centrale begreber. På denne måde dokumenteres arbejdet med læreplanen, med et minimum af tid brugt på administration og rapportering.