Hvad er dyb læring?

. Dyb læring drejer sig om at forberede eleverne på ændringerne i samfundet, arbejdslivet og privatlivet ved gradvis at udvikle viden og varig forståelse af begreber, metoder og sammenhænge. LearnLab er designet specielt til at tilrettelægge dyb læring og bygger på pædagogisk forskning og teori.

Hvad er vigtigt i dyb læring:

Mestre færdigheder og fagbegreber

Kritisk tænkning

Samarbejde

Problemløsning

God kommunikation

Kontinuerlig læring (lære at lære)

Et åbent mindset

Skabe sammenhænge mellem emner

Refleksion

Hvad er vigtigt i dyb læring:

Mastery of skills and content

Critical thinking

Working collaboratively

Problem solving

Good communication

Continued learning (learning to learn)

A growth mindset

Making connections between subject areas

Reflection

Det er stor forskel på at tilegne sig fakta og tilegne sig begreber.

I stedet for at huske og repetere information, bliver eleverne udfordret til at sætte ord på deres tænkning og anvende den i kendte og ukendte situationer. Desuden lærer de at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre.