Learnlab´s organisationslicens

Oplever du, at kurser og præsentationer i din organisation ofte er præget af nogle få, der taler meget, mens de andres meninger ikke kommer frem? Stiller kursuslederen spørgsmål rettet til alle, men kun få svarer? Ønsker du, at alles mening skal være grundlaget for læring, fremtidige valg og beslutninger?

Gør din organisation i stand til at blive en digital lærende organisation.

People climbing a ladder

Konverter dit eksisterende indhold og processer til kollektive digitale interaktioner ved at bruge Learnlab´s interaktive værktøjskasse!

Med organisationslicens på Learnlab, kan du sætte din organisation i stand til at skabe. motiverende kurser eller møder, hvor deltagerne finder løsninger og reflekterer sammen over væsentlige dilemmaer.

Licensen er tilpasset organisationer, der gerne vil lave motiverende og interaktive processer. disse digitale ressourcer er interaktive læringsforløb, hvor deltagerne selv skal samarbejde og identificere centrale begreber. De interaktive funktioner og opbygningen af forløbene er udviklet, så de inddrager deltagerne i deres egen læring. Disse læringsforløb kan også udføres som fjernundervisning eller som en kombination af, at nogen sidder til møde sammen, og resten er spredt på forskellige lokationer.

Deltagerne kan se hinandens produktion, forslag og input. På denne måde kan deltagerne være en del af fælles begrebsudvikling og se, hvad de andre tænker.

Få tilbud
Girl talking into a phone cap

Vi giver vejledning til indholdsskabelse og kursusfacilitering

Organisationslicens på Learnlab kan også inkludere vejledning i at facilitere interaktive forløb. Hvis du ønsker denne tjeneste, vil du få en fast kobsulent fra LearnLab som kontakt, som du kan kommunikere direkte med for at lave interaktive kurser og møder. Vi laver også kurser i pædagogisk brug af ICT til at skabe progressive læringsforløb.

Organisationslicens på Learnlab kan også indeholde vejledning i lave indhold til internt brug eller indhold, som organisationen ønsker at sælge til andre. Dette inkluderer brug af LearnLlab's forfatterværktøj til at lave fælles produktion og deling.

Learnlab´s organisationslicens indeholder:

Tillægsydelser: