EnquiryLab

Data Survey til undersøgelse af dyb fælles forståelse

EnquiryLab er et surveykoncept, der består af 50 forskningsbaserede ideer til at udvikle trivsel, lighed og dyb læring med mulighed for at tilføje dine egne spørgsmål. I EnquiryLab beslutter gruppen i fællesskab, hvad der er vigtigt. Dette værktøj er designet specielt for at undgå at generere data, der kan bruges til ranking af skoler eller give mulighed for top-down kontrol foranstaltninger. EnquiryLab genererer indsigt og grundlag for videre udvikling.

EnquiryLab er et fællles værktøj til at involvere gruppen i undersøgelsesbaseret læring :

 

Ved systematisk at relatere til deltagernes forforståelse kombineret med skolebaseret aktionslæring, har vi ambitionen om at støtte og initiere bæredygtig fælles udvikling af trivsel og dyb læring på alle niveauer