LearnLabs digitale ressourcer for kommunal ledelse

learnlab-devices

LearnLab tilbyder nu en ressourcepakke til brug i lærende møder. Her får du fleksible og interaktive oplæg, som kan bruges i netværk på tværs af skoler og på samlinger for ledere på tværs af skoler og dagtilbud i kommunen. Ressourcerne lægger op til dybere læring gennem kollektiv deltagelse, samarbejde og fokus på centrale begreber.

LEARNLABS DIGITALE RESSOURCER

Kommunal ledelse

Kan kjøpes av kommune eller skole. Pris er avhengig av størrelsen på kommune/skole

LEARNLAB GIVER DIG

Fokus på centrale temaer

Ressourcerne er konstrueret på en sådan måde, at medarbejderne selv bidrager til at oppdage de vigtigste udfordringer for den enkelte virksomhed.

Ressourcerne er meget fleksible og præsenteres som labs, hvor lederen selv kan justere, ændre og tilføje, hvis det ønskes. Opgavene er hovedsageligt åbne og problemløsende.

Alle ressourcer er let tilgængelige via venstremenuen på søgesiden, hvis man har købt licens.

Aktive medarbejdere og fokus på fælles handlinger

Teknologien i LearnLabs læringsværktøj og ressourcerne, vi har utviklet, lægger stor vægt på kollektiv og aktiv læring. Indholdet præsenteres som interaktive opgaver på måder som øger engagementet. Lederne kobler sig på forløbet med mobiltelefon, Ipad eller computer og får flere muligheder til at give udtryk for reaktioner, spørgsmål og refleksioner undervejs i mødet med en idé. Så kan man bygge videre på ledernes egne input og forslag, og føre læringen videre i ønsket retning sammen med de øvrige ledere.

<

Unilogin og vurderingsgrundlag

Når du køber denne ressource, får du også adgang til Unilogin for kommunen. Ressourcerne er bygget op på en måde, så du kan samle vurderingsgrundlag på gruppeniveau. Vurderingen indeholder information om medarbejdernes aktivitet i forløbet samt kvaliteten på medarbejdernes produktion. Dette giver dig som leder muligheden for at samle formative vurderingsspor, som siger noget om i hvilken grad et lærende møde fungerede efter hensigten.