LearnLabs digitale læringsindhold

Logoen til alle de fire learnlab applikasjonene og biblioteket på et nettbrett

LearnLab består af fire brugervenlige værktøjer i et samlet digitalt økosystem, hvor du logger på med Unilogin. Der findes masser af undervisningsoplæg og interaktive bøger til hele skoleforløbet. Alle vores læringsressourcer er tilpasset en dansk kontekst og danske læringsmål med fokus på begrebslæring og dyb læring.

Digitale læremiddelpakker

LearnLabs licsensaftale giver adgang til hele LearnLabs digitale økosystem. Vores digitale læringsressourcer har et kvalitetssikret indhold som er klar til brug. Her får du et fleksibelt, interaktivt indhold til fælles refleksioner, som aktiverer elevene gennem udforskende elevproduktion og dermed fremmer dybdelæring. Selv om alle læringsressourcer klar til brug, kan du selv redigere og tilpasse dem til lokale forhold.

Med LearnLablicens får du:

illustrating students working together on a lap

Individuel og fælles dybdelæring

Alle LearnLabs værktøjer er skabt til elevproduktion. De interaktive læringsforløb indeholder varierede opgaver med henblik på fælles læring. De multimodale bøger har skabeloner og fagtekster som eleverne arbejder videre med og tankekort, som støtter begrebslæringen.

Udviklet af lærere - for lærere

Indholdet i LearnLabs digitale bibliotek er udviklet af dygtige lærere. Alle ressourcer er redigerbare og kan tilpasses dine elever. Du kan lave forløb selv eller bruge forløb, du har lavet tidligere på nye, spændende måder.

Students working together
Image of digital photo gallery

Visuel begrebsbank med masser af ressourcer

I LearnLab finder du millioner af søgbare billeder, videoer og symboler hvor alle ophavsrettigheder er på plads. Alle ressourcer er sorteret i en begrebsbank knyttet til overordnede og underordnede begreper.

Sikring af personlige data

I LearnLab blir elevernes og lærernes persondata sikret. LearnLab er et norsk selskab som følger norske, danske og europæiske myndigheders strenge krav til sikring af persondata. Vi garanterer at elev- og brugerdata som genereres i LearnLab ikke blir misbrugt eller solgt videre.

Vær en del af Deep Learning Society

Vil din skole eller kommune være med in et samarbejde med LearnLab, hvor vi arbejder sammen om at udvikle pædagogik, teknologi og uddannelsesledelse? Det ovderordnede mål i Deep Learning Society (DLS) er at fremme uddannelse, der går videre med at udvikle krrativitet, åbne spørgsmål, tid til at tænke og aktive elever. Med andre ord; dyb læring der fører til udvikling af 21st-century skills.

Samarbejde for at give verden innovativ læring

Vi samarbejder med fonde, regeringer, skoler og andfe organisationer for at udvikle og forstærke gratis interaktiv og sjov læring i uddannelse. Kontakt os for at blive partner i denne bevægelse! Som partner giver vi dig mulighed for at kommunikere din mission til andre, der gerne vil arbejde på samme måde. Hvis du har vigtigt og relevant indhold, som kan bidrage til at skabe fremtidige verdensborgere, der kan løse morgendagens udfordringer, er vi meget interesserede i at samarbejde om at lave et interaktivt indhold og engagerende undervisning og læring.