Deep Learning Society​

Vil din kommune være en del af samarbejdet med Learnlab, hvor vi arbejder sammen om at udvikle pædagogik, teknologi og skoleledelse? Learnlab har i flere år ledet det innovative netværk, Deep Learning Society (DLS).

Det overordnede mål i DLS er at udforske og udvikle den løbende og fremtidsrettede pædagogiske praksis, nye ledelseskompetencer på skoler og i kommuner, såvel som konkrete måder at modellere dyb læring og livskompetencer.

Som deltager i Deep Learning Society får du:

Innovation, vejledning, eksempler og deling mellem kommuner af følgende emner:

People climbing a ladder

Kompetenceudvikling på alle niveauer

Målet i (DLS) er at stimulere undervisning, der arbejder videre med at understøtte kreativitet, åbne spørgsmål, tid til at tænke og aktive elever, kort sagt at opnå dybere læring gennem fælles innovation. Vores pædagogiske udgangspunkt er den progressive pædagogik, hvor vi bygger videre på det bedste fra John Dewey’s og Erling Lars Dale’s filosofi, samtidig med at læringsmål indtænkes.

Læring sker gennem aktivitet, hvor eleverne sammen udforsker og reflekterer over relevante begreber. Ved at stille spørgsmål som leder eleverne til fælles refleksion og produktion, hjælper læreren eleverne med at opdage den dybere mening med begreber. Dette læringsprincip appelerer også til forvaltningschefer, skoleledere og lærere.

Læreren stiller spørgsmål baseret på elevernes interesser og involveringsevne og sætter spørgsmålene i en kontekst gennem dyb viden om emnet og læringsmål/curriculum. Undervisn ing i fremtiden kan ikke være planlagt i detaljen. på forhånd, men er knyttet til curriculum via en proces med elever og kolleger. Læreren bruger de ressourcer, der til rådighed i elevgruppen.

DLS arbejder på at skifte fokus fra summative tests til formativ vurdering gennem arbejdet med virkelighedsnære opgaver. Learnlab´s digitale værktøjer udgør grundlaget for at udvikle en vurderingspraksis, hvor eksaminer og nationale tests bliver mindre vigtige, fordi elever og lærere dokumenterer det lærte som en af undervisningen.

Få tilbud
Deep learning society logo

Der deltager allerede mange kommuner

DLS er er netværk, der består af elever, lærere, skoleledere og forskere, som sammen med Learnlab designer fremtidens læring. Kollektiv innovation i praksis!

Traditionelle konferencer med oplægsholder har vist at have meget lidt værdi ud over det sociale. Mange udviklingsorienterede ledere og lærere understreger også, at det er både trættende og ensomt at deltage i konferencer, som gennemføres digitalt.

Learnlab vil gøre en forskel ved at give alle mulighed for at bruge digital teknologi på læringsfremmende måder. Learnlab kombinerer de bedste idéer fra den progressive pædagogik med læringsfremmende brug af digital teknologi. Vi bruger derfor det interaktive værktøj Colab, som giver aktive deltagere mulighed for at linke refleksioner til erfaringer, dele med hinanden og i fælleskab udvikle forslag, idéer og input.

Samarbejde med internationale forskere

I DLS,stræber vi efter at lære af de måder og metoder, der bruges i nogle af verdens bedste uddannelsessystemer.

LearnLab, er sammen med Professor Andy Hargreaves, initiativtager til the Atlantic Rim Collaboratory (ARC), hvor 10 uddannelsessystemer i fællesskab udforsker en uddannelsespolitik, der er mere på linje med det brede uddannelssesmandat, skolen faktisk har.

ARC er global bevægelse, der ønsker at fremme lighed, dygtiggørelse for alle, inklusion, trivsel, demokrati, bæredygtighed, menneskerettigheder i højt kvalificerede og ledede systemer i verden.

De forskere som som i perioden 2020-2022 giver råd, fremlægger deres forskning og deltager i diskussioner i DLS netværket er:

Rolf Kristian Baltzersen
Lecturer (PhD) – Department of Teacher Education, Østfold University College.

Michael Fullan
Global Leadership Director, New Pedagogies for Deep Learning. Professor Emeritus — University of Toronto.

Andy Hargreaves
Director at CHENINE (Change, Engagement and Innovation in Education — The University of Ottawa). Professor Lynch School of Education and Human Development, Boston College.

 

Egil Hartberg
Project Manager, Centre for Lifelong Learning, Innlandet University College.

Viviane Robinson
Professor at the Faculty of Education and Social Work at the University of Auckland, New Zealand, and Academic Director of the University’s Centre for Educational Leadership.

Pål Roland
Lecturer (PhD) — National Centre for Learning Environment and Behavioural Research at the University of Stavanger.

Kim Schildkamp
Associate professor, the Faculty of Behavioural, Management, and Social Sciences — University of Twente. Current chair of ICSEI (International Congress on School Effectiveness and Improvement)

 

Dennis Shirley
Professor of Education — Lynch School of Education, Boston College.

Louise Stoll
Professor of Professional Learning, University College — London’s Institute of Education.