“Creative and engaging learning for a better world”

Girl talking into a phone cap

Hvem er vi?

Learnlabteamet består af engagerede personer med stor ekspertise, som alle arbejder mod det fælles mål: at skabe verdens bedste læringsværktøj til at understøtte dyb læring.

Læs mere

Hvad er dyb læring?

Learnlab er udviklet for at kunne skabe dyb læring. Vi vil have, at elever skal udfordres til at tænke på nye måder ved at anvende det lærte i kendte og ukendte situationer.

Vores pædagogiske grundlag
Boy looking through glass

Om os

Our whole team is working together to enable the future by creating and sharing engaging learning experiences that build a deeper understanding and new knowledge.

Meet the people